Flere gode uthavner kan gå tapt

Foto: Båtens Verden

KNBF har registrert at stadig flere uthavner blir ødelagt av sjøledninger. Medlemmer rapporterer om problemer med ankere som setter seg fast, med i verste fall tap av dyrt ankringsgods.

Ankring-forbudt skilt er flere steder kommet opp i uthavner tidligere merket med ankersymbol. Truslene mot våre uthavner ble nylig dokumentert i en stort oppslått artikkel i Seilmagasinet (nr. 4/22). Dette er et økende problem som KNBF ønsker å gjøre noe med.

Fra gammelt av har mange naturhavner langs vår fantastiske kyst vært kjent som trygge ankringsplasser, avmerket i sjøkart og omtalt i farvannsbeskrivelser og losbøker. Opprettelse av skjærgårdsparker har føyd nye naturhavner til samlingen. Og det er jo bra, for med den voksende fritidsflåten øker også behovet for og bruken av naturhavner.

ØDELAGT: Den gamle uthavna Nyhavn-Kilen er ubrukelig som ankringsplass etter at mange sjøledninger er lagt over bukta.
JAGET: En utlending var uønsket ved Klaholmen Sandøya, noe som nå står i Navionics kart.
Ødeleggelse av Naturhavner av Sjøledninger

Dessverre har disse områdene i økende grad blitt påvirket, og i mange tilfelle ødelagt, av utlagte sjøledninger. Utbygging av nye hytteområder og modernisering av eldre hytter fører med seg behov for tilknytning til vann, kloakk, strøm og internett. Ved utlegging av ledningene blir det ofte ikke tatt hensyn til eksisterende naturhavner og ankringsplasser, f.eks. ved valg av ledningstraseer der ledningen kunne vært lagt rundt en bukt i stedet for tvers over.

Dette har også ført til konflikter mellom hytteeiere og fritidsbåteiere, som det hender kommer til uttrykk i «Ankring forbudt»-skilting også der det faktisk ikke fins undersjøiske installasjoner. Godkjenning, merking og kartlegging av sjøledninger er statlige og lokale myndigheters ansvar. Det er avdekket tilfeller av saksbehandling som etter KNBF’s forståelse av Havne- og farvannsloven (HFL) og Plan- og bygningsloven (PBL), er både ulogiske og høyst varierende.

Båtforbundet (KNBF)’s tiltak for å sikre naturhavnene

Det fins flere sjøledningstiltak som er gjennomført til tross for at de verken er godkjent eller søkt om, og hvor Statsforvalteren heller ikke har fått dispensasjonssøknader til behandling. Hva kan KNBF gjøre for å sikre at gode naturhavner fortsetter å være tilgjengelige? Forbundet har nå nedsatt en arbeids- gruppe for å arbeide med disse sakene.

Arbeidsgruppa vil kartlegge ødelagte eller truede havner og gjennomgå saksgangen bak utleggingene, og foreslå tiltak. På denne bakgrunn vil KNBF ta opp utvalgte saker med rette myndighet. Selv om mange havner i de mest populære kystområdene allerede er ødelagt, vil KNBF arbeide for reetablering der det er mulig, f.eks. ved å kreve eksisterende sjøledninger omlagt eller tildekket, eller fjernet der de viser seg ulovlig utlagt.

KRAGERØ: 26 ankringsplasser som er ødelagte eller delvis ødelagte i skjærgården utenfor Kragerø.
TVEDESTRAND: Svært mange av ankringsplassene ved øyene utenfor Tvedestrand har blitt mindre egnet for ankring.
Oppfordring til medlemmer og friluftsorganisasjoner

Norges kyst er lang med et utall av naturhavner, og arbeidsgruppa vil være helt avhengig av at KNBF’s medlemmer og medlemsforeninger engasjerer seg i dette arbeidet, og melder fra om problemhavner og lokale planer om nye utlegginger som kan skape problemer for ankring.

Båtforeninger og andre ideelle friluftsorganisasjoner oppfordres også til å ta opp problemene med lokale myndigheter og politikere, og kan regne med bistand fra arbeidsgruppa. Men det haster. Utbygging og utlegging skjer i stadig raskere tempo, spesielt i de mest brukte kystområdene. Det kan fort gjelde din favoritthavn. Arbeidsgruppa kan kontaktes på (espen.overland55@gmail.com).

STØTT VÅRT ARBEID FOR ET BEDRE BÅTLIV

Denne siden bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre nettleseropplevelse. Ved å surfe på denne nettsiden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.