Oslofjordens Friluftsråd inviterer til Miljømandag – jakten på japansk sjøpung

Havnespy – en fremmed art med alvorlige konsekvenser for norske havområder

Japansk sjøpung, eller havnespy, er en ny, fremmed art i norsk, marint miljø. Havnespy formerer seg raskt, og spres over store områder via båttrafikk, teiner og annet fiskeutstyr. Arten har antakeligvis kommet til Norge som begroing på skip. Den legger seg som store tepper på havbunnen, og fortrenger alle andre arter.

I samarbeid med Havforskningsinstituttet, Færder Nasjonalpark og Hvalfangstmuseet, ønsker Oslofjordens Friluftsråd velkommen til Miljømandag 27. november kl. 19:45 – 21:15 i kaféen på Hvalfangstmuseet. Dette er en kveld for alle som er interessert i hva som skjer under vannflata i Oslofjorden.

Gratis inngang og enkel servering (påmelding påkrevd). Påmeldingsfrist fredag 24. november 2023 kl. 12:00.

Deltagelse på Teams (gjelder kun innlegget kl. 20-21, se program): Ønsker du å delta kun digitalt, vil det være mulig å følge Havforskningsinstituttets (HI) innlegg om Havnespy fra kl. 20:00 – 21:00 på Teams. Send e-post merket «Webinar havnespy» i emnefeltet til dagroal@oslofjf.no innen fredag 24. november kl. 12:00. Etter påmelding mottar du en e-post med påmeldingsbekreftelse og lenke til webinaret. Kvelden som helhet blir ikke streamet, det er kun HI-foredraget fra kl. 20-21 som går «live» på Teams.

Link til webinaret: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDBhNjUxNWYtODNkMy00OThmLWEzNWEtODcwYTliODFiY2Vk%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2252ca5bb9-bfe9-4d4b-b98d-09818c6295e5%22%2c%22Oid%22%3a%22b8242c38-086b-4b9b-b300-03f404d3ce46%22%7d

Program

19.30: Dørene åpner

19.45 – 20.00: velkommen og introduksjon v/Oslofjordens Friluftsråd

20.00 – 21.00: live-streamet webinar om «havnespy» (Vivian HusaHavforskningsinstituttet)

21.00 – 21.10: Færder Nasjonalpark er 10 år og nasjonalparkforvalteren har ordet

21.10 – 21.20: Plastsmarte båthavner – om vrakbåter og -brygger v/Oslofjordens Friluftsråd

—–

I Norge finnes en rekke fremmede, marine arter, mange av dem etablert de siste par-tre 10-årene. Konsekvensene for norsk natur kan være store. Flere arter står også på dørstokken til landet vårt. Dette er såkalte dørstokkarter, arter som med stor sannsynlighet vil etablere seg i norsk natur på sikt. Norske myndigheter har økt satsning på å oppdage og bekjempe uønskede arter tidlig.

Hoveddelen av kvelden er et live-streamet webinar på storskjerm (kl. 20.00 – 21.00), der Havforskningsinstituttet gir en oversikt over fremmede, marine arter, med særlig fokus på havnespy (japansk sjøpung – Didemnum vexillum) og lett identifiserbare problemarter.

Temaer som behandles:

  • Hvordan kommer fremmede arter seg til Norge?
  • Hvordan sprer de seg videre?
  • Hvordan kan båtfolk og kystbrukere bidra til tidlig oppdagelse av nye arter?
  • Hvordan kan man rapportere observasjoner og funn av nye eller sjeldne arter?

Det er mulighet for spørsmål til foredragsholder.

Denne kvelden vil også nasjonalparkforvalteren i Færder Nasjonalpark ha et kort innlegg, og som en del av prosjektet Plastsmarte båthavner, vil kvelden avsluttes med en liten presentasjon av problematikk knyttet til vrakbåter i Norge.

Kvelden ledes av fire representanter fra henholdsvis Oslofjordens Friluftsråd, Færder nasjonalpark (nasjonalparkforvalter) og Hvalfangstmuseet.

Vi sees på Hvalfangstmuseet. Velkommen!

Praktisk informasjon

Sted: Hvalfangstmuseet, Sandefjord (Museumsgata 39)

Tid: mandag 27. november 2023. Dørene åpner kl. 19.30. Arrangementet varer til kl. 21.15.

Foredrag / webinar: Vivian Husa (forsker), Havforskningsinstituttet (kl. 20.00 – 21.00)

Tema: fremmede arter i norske farvann

Denne siden bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre nettleseropplevelse. Ved å surfe på denne nettsiden godtar du vår bruk av informasjonskapsler.