Økning i C02 avgifter – forslag fra SV

Båtforbundet (KNBF) registrerer at SV ønsker kraftig økning i C02 avgiftene til drivstoff. Båtforbundet må melde at båtfolket allerede er hardt belastet.

Ferie i eget land er en fordel for Norge. Men om kostnadsnivået blir for høyt vil folk trekke til andre tilbud utenlands. Dette gjelder og båtfolket!

Båtforbundet (KNBF) ber primært SV om å trekke sitt forslag, sekundært at Regjeringen ved Finansdepartementet tar avstand fra forslaget.

Utgiftsnivået er på generelt grunnlag blitt svært høyt i dette landet, og vi kan ikke se at forslaget til SV gir annet enn atter nye utgifter for båtfolket som allerede sliter med generelle prisøkninger.

Ferie i moderlandet har blitt kostbart allerede!

Se Båtforundet (KNBF) sin protest på forslag fra SV til økte CO2 avgifter i 2024 her: