VARSEL OM ÅRSMØTE I KONGELIG NORSK BÅTFORBUND

REGION TROMS-FINNMARK

Styret i KNBF region Troms og Finnmark varsler med dette medlemsforeningene og personlige
medlemmer i regionen om årsmøte i henhold til vedtektenes § 10. Årsmøtet avholdes:

Lørdag 24. februar 2024 på Scandic Hotel Alta kl. 12.30

Båtforeninger kan møte på årsmøtet med følgende representanter/stemmerett:

Båtforeninger med inntil 100 aktive medlemmer:                            1 representant
Båtforeninger med 101 tom 300 aktive medlemmer:                      2 representanter
Båtforeninger med over 300 aktive medlemmer:                              3 representanter

De som skal avgi stemme må medbringe fullmakt fra egen eller annen forening i regionen.

Personlige medlemmer:

Dersom det møter 1-10 personlige medlemmer enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 1 stemme på årsmøtet etter intern votering. Møter det 11-20 personlige medlemmer, enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 2 stemmer på årsmøtet etter intern votering. Dersom det møter over 21 personlige medlemmer, enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 3 stemmer på årsmøtet etter intern votering.

Forslag til saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret i hende minst tre (3) uker før årsmøtet, det vil si 3. februar 2024.

Regionen vurderer å avholde møtet digitalt for båtforeninger som ikke er fysisk til stede. Meld fra til styret senest 8.februar med epostadresse (og navn, telefonnr) for digital møtekontakt. Det vil også gis et tilskudd til servering på kr 100,- i henhold til navneliste for deltakere på det digitale møtet. Øvre grense på tilskudd per båtforening er kr 2.000,-

Årsmøtedokumenter vil bli sendt medlemsforeningene senest 2 uker før årsmøtet. Vi tar gjerne imot innspill på uformelle tema som ønskes diskutert på møtet.

Ta kontakt om dere har spørsmål i forbindelse med årsmøtet.
Vel møtt til et friskt og aktivt årsmøte med gode debatter og vind i seilene!

På vegne av styret i
KNBF Region Troms og Finnmark
Jørn Fjellsaune
Regionleder