Varsel om årsmøte 2024 i KNBF region Trøndelag

Til Båtforeninger og personlige medlemmer tilsluttet Kongelig Norsk Båtforbund, region Trøndelag

Varsel om årsmøte 2024 i KNBF region Trøndelag

Dag og tid: 20 februar kl.17.30
Møtested: Bakeriet Pub og Kafe, Vassbygda (Værnesveien 397)

Sammensetning og representasjon til årsmøte:

Årsmøtet er sammensatt av representanter fra de tilsluttede foreningene, personlige medlemmer, samt regionens valgte styremedlemmer. Hver forening velger representanter i et antall bestemt av foreningens aktive medlemstall etter følgende regler:

  • Inntil 100 aktive medlemmer: 1 representant
  • 101 t.o.m. 300 aktive medlemmer: 2 representanter
  • Over 300 aktive medlemmer: 3 representanter

For å kunne stemme skal møtende representanter medbringe fullmakt fra egen eller annen forening i regionen.

Dersom det møter 1-10 personlige medlemmer enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 1 stemme på årsmøtet etter intern votering. Møter det 11-20 personlige medlemmer, enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 2 stemmer på årsmøtet etter intern votering. Dersom det møter over 21 personlige medlemmer, enten ved fremmøte eller ved fullmakt, skal disse kunne avgi inntil 3 stemmer på årsmøtet etter intern votering.

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være Regionstyret i hende tre (3) uker før årsmøte

Årsmøtepapirer og innkalling vil bli utsendt på mail 2 uker før årsmøtet, se ellers hjemmeside KNBF . (30. januar)

Med vennlig hilsen, Geir Giæver, Regionleder KNBF Trøndelag

Selsbakkveien 24 c, 7023 Trondheim

Mobil:   958 88 710

E-post: geir.giaver@gmail.com