Båtforbundet møter LMK om drivstoffproblematikken


FOTO: fra v.: Generalsekretær i LMK, Stein Christian Husby, og generalsekretær Stig Hvide Smith i Båtforbundet (KNBF)

Båtforbundet (KNBF) har nylig hatt en viktig dialog med LMK (Landsforbundet av Motorhistoriske Kjøretøyklubber) angående utfordringene knyttet til økt etanolinnhold i bensinen, kjent som E10-saken.

Møtene mellom Båtforbundet og LMK representerer et nødvendig skritt for å tydeliggjøre overfor myndighetene at det er en betydelig gruppe som blir negativt påvirket av overgangen til høyere etanolinnhold i drivstoffet. Vårt primære mål er å sikre beskyttelse av både historiske båter og kjøretøy mot potensiell skade som kan oppstå som følge av denne drivstoffendringen.

E10-saken omhandler overgangen fra lavere etanolinnhold (5%) til en blanding med 10 prosent etanol i bensinen. Dette har utløst bekymringer blant båtfolket og eiere av veterankjøretøy, da økt etanolinnhold kan føre til korrosjon, gummi- og pakningsproblemer, samt skader på eldre motorer.

I denne saken er det avgjørende at båt- og veterankjøretøyfellesskapene samarbeider tett. Vi deler lignende bekymringer og utfordringer knyttet til potensiell skade forårsaket av E10. Sammen står vi sterkt i påvirkningen av beslutningstakere, og i å lobbye for løsninger som vil ivareta interessene til både båtfolket og eierne av historiske kjøretøy.

Historiske kjøretøy og båter utgjør en vesentlig del av nasjonens kulturarv og forteller en viktig historie om teknologisk utvikling og kreativitet. Bevarelse av disse elementene er kritisk for å forstå vår felles fortid. Derfor er samarbeidet mellom Båtforbundet og LMK ikke bare avgjørende for de direkte berørte parter, men også for å sikre bevarelse av vår historiske kulturarv.

Vi vil gjerne takke for et konstruktivt møte og ser fram til fortsatt samarbeid om å håndtere utfordringene knyttet til E10-saken.