Medlemsvekst for Båtforbundet i 2023

Båtforbundet har i 2023 hatt et nytt godt medlemsår med en vekst på 1.200 nye medlemmer netto. Gledelig er det at alle regioner har bidratt med nye medlemmer og medlemsforeninger. Veksten fordeler seg med 200 nye medlemmer på Personlig medlemskap og 1.000 via foreninger. Forbundet slår med dette fast at oppslutningen om KNBF er fortsatt stigende. Vi ønsker alle nye medlemmer og medlemsforeninger i 2023 velkommen!