Etablering av Støtteapparat for Rekruttering og Vedlikehold i Båtforbundet

Det er med glede at vi kunngjør etableringen av et støtteapparat i sekretariatet for rekruttering og vedlikehold innenfor Båtforbundet! Dette initiativet representerer et viktig skritt i retning av å styrke vår organisasjon og dens tilknytning til regionene.

Støtteapparatet i sekretariatet har som formål å komplementere arbeidet til regionstyrene, og vil fungere som en verdifull ressurs for regionene når det gjelder rekruttering og vedlikehold av medlemskap. Dette tiltaket tar ikke ansvar bort fra regionstyrene, men snarere tilbyr det en ekstra støttefunksjon som vil være til nytte for alle involverte parter.

Vi er glade for å presentere medlemmene av rekrutterings- og vedlikeholdsgruppen i sekretariatet:

  • Region Troms og Finnmark: Geir Giæver
  • Region Nordland: Geir Giæver
  • Region Nordvest: Geir Giæver
  • Region Trøndelag: Geir Giæver
  • Region Vest*: Robert (Nappe) Tank-Nielsen
  • Bergen*: Endre Solvang
  • Region Sør: Endre Solvang
  • Region Øst: Haagen Bach og Rolf Victor Hansen

*I Bergen by er det Endre Solvang som er kontaktperson

Disse dedikerte personene vil fungere som støtte og ressurspersoner for regionene. Vi oppfordrer regionstyrene til å distribuere sine foreninger blant medlemmene i rekrutterings- og vedlikeholdsgruppen, slik at det opprettes nære forbindelser mellom gruppemedlemmer og foreninger.

Områdeansvarlige i rekrutterings- og vedlikeholdsgruppen vil snarlig ta kontakt med de respektive regionlederne for å planlegge og koordinere videre arbeid. Det er også satt av tid til samtaler under FS 2-23 Kielerfergen, hvor vi ser frem til å diskutere og dele ideer om hvordan vi best kan støtte rekrutterings- og vedlikeholdsarbeidet.

Vi understreker viktigheten av regionledernes rolle som nøkkelsamarbeidspartnere i våre anstrengelser for å tiltrekke flere nye foreninger. Deres engasjement og bidrag vil være avgjørende for suksessen til denne innsatsen.

Vi håper denne nye strukturen vil gi en fornyet energi og motivasjon til hele organisasjonen, og vi ser frem til å arbeide sammen for å styrke og utvikle Båtforbundet i tiden som kommer.

Med vennlig hilsen,

Stig Hvide Smith, Generalsektretær i Båtforbundet