ÅRSMØTE 2024 KNBF Region Troms og Finnmark

Sted: Scandic Hotell Alta, konferanserom samt digital møtemulighet for alle interessert som har meldt sin deltakelse før 16.februar

Når: LØRDAG 24. februar kl. 12:30
• I etterkant av den offisielle delen av årsmøtet vil det bli tatt opp aktuelle tema for fritidsbåtbrukeren.
• Vi vil gjerne ha tilsendt tema som ønskes tatt opp både i regionen.

Flere har meldt at det er svært dyrt å reise, samt kostbart å overnatte i. Vi satser derfor på digitalt møte i tillegg til de som fysisk møter. Meld inn epostadresse for invitasjon til digital deltakelse. Håper mange av de som ikke kan komme kan delta digitalt.

ÅRSMØTEPROGRAM 2024

Saksliste:
Sak 1 Konstituering
1.1 Godkjenning av innkalling
1.2 Godkjenning av sakliste
1.3 Godkjenning av representantenes stemmerett og evt. fullmakter
1.4 Valg av møteleder
1.5 Valg av referent
1.6 Valg av 2 til å underskrive protokoll

Sak 2 Meldinger
2.1 Styrets årsberetning 2023
2.2 Regnskap 2023 med revisors beretning

Sak 3 Årsmøtesaker
3.1 Handlingsprogram 2024
3.2 Budsjett 2024
3.3 Innkomne saker

Sak 4 Valg
Sak 2.1 Styrets årsberetning


Regionstyret KNBF Troms-Finnmark
v/ Jørn Fjellsaune tel: 970 47 241

Se vedlegg under: