Båtforbundet (KNBF) Region Øst inviterer til Årsmøtet 2024

Tidspunkt: mandag 26. februar 2024 kl. 19:00-20:00
Adresse: Weidemanns gate 13 (Båthuset), 3080 HOLMESTRAND

PROGRAM
a. Dagsorden.
b. Styrets årsberetning.
c. Regnskap med revisjonsberetning.
d. Budsjett (kun til etterretning)
e. Innkomne forslag med styrets innstilling
f. Valgkomiteens forslag på nye tillitsvalgte
g. Øvrig program for møtet: Regionstyret orienterer om styrets viktigste saker i 2023.
h. Regionstyrets innstilling til valgkomite for ett (1), alternativt to (2) år

Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være sendt Regionstyret innen 23.2.

Møtets agenda følger § 10.7 gitt i «Vedtekter for Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)» vedtatt på Båttinget, Bergen, 23.04.2022.

Påmelding til årsmøtet sendes til: styremedlem2.ost@knbf.no

Vedlegg:

Innkalling til Årsmøte – Trykk her

Valgkomiteens innstilling – Trykk her

Årsberetning KNBF (Båtforbundet) Region Øst 2023 – Trykk her

PARKERING
På bildet nedenfor ser du parkering markert med P. Her ser du også hvor Båthuset befinner seg.

Vennlig hilsen,
Styret ved styreleder Helge A. Karlsen