ÅRSMØTEINNKALLING 2024 for KNBF region Vest

Det vises til tidligere utsendte innkallinger pr e-post.

Vedlagt følger dokumenter ifølge vedtektene.

Årsmøtet holdes lørdag 16. mars 2024 kl 12:30 til ca kl 13:30 i lokalene til Bergens Motorbåtforening.

Adresse: Straumeveien 210, 5151 Straumsgrend (rett innenfor Straume Bro). Parkering ved båtforeningen.

Det blir et påfølgende medlemsmøte som er beregnet avsluttet ca. kl 15.00. Enkel servering.

Påmelding innen 14. mars kl 18:00 til:
kvalvaag@hotmail.com eller leder.vest@knbf.no

Sakliste:
Årsmøte kl. 12:30.

 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden
 2. Godkjenning av representantenes stemmerett og eventuelle fullmakter
 3. Valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive protokollen
 4. Styrets årsberetning for 2023
 5. Regnskap med revisorenes beretning
 6. Styrets forslag til budsjett for 2024
 7. Innkomne forslag
 8. Valg, valgkomiteens innstilling
 9. Regionsstyrets innstilling til valgkomite for 2024
  Medlemsmøte kl 13:30 – 15:
  a. Nytt fra KNBF v/Regionleder
  b. Informasjon fra Tryg – Norske Sjø
  c. Dagsaktuelle saker

Båtlagene kan møte med følgende represententer:
Båtlag med inntil 100 medlemmer 1 representant
Båtlag med inntil 200 medlemmer 2 representanter
Båtlag med inntil 300 medlemmer 3 representanter

Påmelding innen 14. mars kl 18:00 til:
kvalvaag@hotmail.com eller leder.vest@knbf.no

Se vedlegg for mer informasjon: