Innkalling til Båttinget 2024 med saksdokumenter

INNKALLING TIL KONGELIG NORSK BÅTFORBUND (KNBF)s BÅTTING 2024

Innkalling

Med hjemmel i Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) sine vedtekter § 9.3.1 innkalles det herved til Båttinget 2024.

Tidspunkter:

Båttinget avholdes helgen 26.-28. april 2024 i Tromsø.
Båttingets allmenne del starter kl. 09:00 på lørdag 26.04.24.
Båttingets besluttende del starter kl. 10:20 på lørdag og går til kl. 18:15.

Sted:

Scandic Ishavshotell, Tromsø.
Fredrik Langesgate 2 – TROMSØ
Hotell i Tromsø | Møte og konferanse | Scandic Hotels

Saksunderlag:

Vedtektsfestet saksunderlag distribueres elektronisk til alle som har e-post registrert hos KNBF. Separate saksunderlag er nedlastbart nederst på denne siden.

Stemmerett, representasjon og fullmakter

I henhold til vedtektenes § 11.5 skal oppgave over valgte representanter og fullmaktshavere innsendes (til sekretariatet) senest 10 dager før Båttinget, senest 16. april kl. 16:00.

Vi ønsker velkommen til Båttinget 2024! Med vennlig hilsen

For Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF)

Bjørn Ydse President (sign.)

Vedlegg:

 1. Årsberetning, regnskap, revisjonsberetning
 2. Budsjett 2024
 3. Komiterapporter
 4. Innkomne forslag og anbefalinger
  1. Forslag moderniseringsplan KNBF
  2. Tre forslag til resolusjoner
  3. Forslag til vedtektsendringer
  4. Valgkomiteens innstilling

Separate saksunderlag: