Minneord om Jan Helge Syvertsen

En båtlivets høvedsmann har mønstret av. Jan Helge Syvertsen døde 21. mars 82 år gammel, med sin familie rundt seg. Jan var en person med stort engasjement for båtlivet. Jan ble ansatt som generalsekretær i daværende Kongelig Norsk Motorbåtforbund i 1994 og innehadde denne sentrale stillingen i hele 18 år frem til pensjon den 31.12.2011. Han kom da fra annen administrativ lederstilling i Redningsselskapet.

Syvertsen overtok ledelsen av et forbund som hadde kurs mot økonomisk grunnstøting. Med stø hånd på roret la han og daværende president Bjørn Iddeng om kursen og etter kort tid var regnskapet i balanse og skuta på rett kurs.

Hans periode som generalsekretær er et enestående kapittel i KNBF’s historie. Han var levende opptatt av forbundets ve og vel helt til det siste. Et eksempel på dette var at han bidro med sin skarpe penn og reflekterte råd i mange år etter sin fratreden som ansatt. Jan var et arbeidsjern som hadde sine tydelige meningers mot, kombinert med betydelig politisk talent. Han loset etableringen av forbundets egen forsikringsordning vel i havn – Norske Sjø – som fremdeles er av stor betydning for forbundet. Han var også pådriver for samarbeid, både nasjonalt og internasjonalt. Han deltok i en årrekke som forbundets representant for samarbeid med Norges Seilforbund, Redningsselskapet, Nordiska Båtrådet og European Boating Association.

I 2004 ble Jan tildelt KNBF Fortjenestenål og i 2008 fikk han KNBF Hedertegn for sin lange innsats. Hans betydelige innsats ble i 2009 kronet med tildeling av Kongens Fortjenestemedalje i sølv for sitt for engasjement i norsk, nordisk og internasjonalt fritidsbåtliv.

Vi er mange kolleger og båtvenner som har Jan og hans familie i våre tanker. Han vil bli husket som en sterk og tydelig leder.

I dyp takknemlighet

KNBF Styre og Sekretariat