Neptun Båtforening – 100 år med båtglede!

Allerede i 1924 så medlemsforeningen sitt lys og har utviklet seg til en populær 100-åring i 2024. I Neptun Båtforening er målet å dyrke gleden ved sjølivet. Norge som sjøfartsnasjon har tradisjoner tilbake til vikingtiden og det ligger i vårt blod å glede oss over sjølivet. Som båtforening skal foreningen tilrettelegge for at vanlige innbyggere skal få ta del i denne gleden, uten at det skal koste mer enn nødvendig. Båtforeningen drives ut ifra idealisme og frivillighet og alle midler styres tilbake til driften av foreningen.

I tråd med tiden er Neptun en miljøvennlig båtforening og den legger vår stolthet i å tilrettelegge for et «grønt» miljø rundt båtpussen. Vi satser hele tiden på å ligge i forkant av samfunnets krav og forventninger til miljøvennlig drift. Det manifesteres med at man har eget renseanlegg for spyling av båter og egen miljøstasjon. For dette omfattende satsning på bærekraft, ble Neptun tildelt den første Båtforbundet (KNBF) Miljøpris på Båttinget i Tromsø i april 2024. Området der båtforeningen ligger var tidligere tungt industrialisert, men er nå i ferd med å restaureres til en grønn sone, midt i Bergen by.

Foreningen har i dag et flott havneanlegg. Ja vi ser en flott utvikling gjennom 100 år, der møteplassen ved slippen, i båthuset, i havna og der turen til utallige uthavner har gitt mang en positiv opplevelse for foreningens medlemmer.

Lørdag 1. juni arrangeres Nasjonal Maritim Sikkerhetsdag hos foreningen for første gang. Samme dato feires 100-årsjubilanten seg selv med fest, taler og gjester.

Båtforbundet (KNBF) sentralt og Båtforbundet (KNBF) Region Vest vil få gratulere Neptun Båtforening med de første 100 år. Vi setter stor pris på foreningens tilslutning til Båtforbundet – for hva er KNBF uten foreningene og medlemmene? Det er dere og våre 44.000 medlemmer på landsbasis vi jobber for.

Du kan lese mer om foreningens historie og nåtid her:

https://neptun-bf.no