Info om forbud for fritidsbåter om å slippe ut kloakk i Oslofjorden fra 1. juli i år

Klima- og miljødepartementet sendte i vinter ut et forslag til forskrift om å forby utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden ut på høring.

Forbudet er nå vedtatt og trer i kraft fra 1. juli i år.

I dag kan norske båteiere tømme sine toaletter hvor de vil i fjorden, så lenge de befinner seg 300 meter fra land. Fra 1. juli i år vil hele Oslofjorden være en forbudssone for tømming av kloakk fra alle fritidsbåter, med unntak av enkelte vernede og fredete båter. Som alternativ til å tømme kloakk i fjorden kan båteierne benytte seg av mottaksanlegg tilknyttet havnene i Oslofjorden.

I løpet av høringen kom det inn 33 høringsinnspill. Flere høringsinstanser var positive til forslaget, selv om flere kommuner ønsket lengre tid til å etablere flere tømmestasjoner før et forbud trådte i kraft. Regjeringen valgte likevel å innføre et forbud.

Utdrag fra forskriften

§ 1. Virkeområde
Forskriften gjelder for fritidsbåter som har toalett, og som oppholder seg i norske sjø- og kystområdene fra svenskegrensen til fylkesgrensen mot Agder og ut til grensen for forvaltningsplanen for Nordsjøen og Skagerrak (se kart). Dette inkluderer alle sidefjorder og indre Oslofjord.

§ 2. Definisjoner
I denne forskriften betyr
a. «toalett» alle former for sanitæranlegg for oppbevaring av sanitært avfall om bord, herunder fast installert toalett, pumpetoalett med eller uten septiktank eller bærbart toalett.
b. «kloakk» avløp og annet avfall fra toalett, urinal og lignende.

§ 3. Utslippsforbud
Utslipp av kloakk i Oslofjorden er forbudt.

§ 4. Unntak
Forbudet mot utslipp av kloakk i § 3 gjelder ikke
a. utslipp som følge av skade på fritidsbåten eller utstyret hvis alle rimelige forholdsregler er tatt før og etter at skaden oppstod, for å hindre eller begrense utslippet mest mulig
b. fritidsbåter som har et kloakkrenseanlegg i henhold til ISO-standard NS-EN ISO 8099-2
c. fritidsbåter som er vernet eller fredet av Riksantikvaren.

§ 5. Båtførers ansvar
Båtfører er ansvarlig for å overholde bestemmelsene i forskriften.

Mottaksanlegg

Det finnes 43 mottaksanlegg for fritidsbåter rundt fjorden i dag. Kommunene og havneansvarlige har plikt til å sørge for et tilstrekkelig tilbud, og de står fritt til å finansiere bruken helt eller delvis gjennom brukerfinansiering eller over eget budsjett.

Oversikt over tømmeanleggene i Oslofjorden

KommuneHavn
AskerLeangbukten båtforening
AskerVollen Marina
BærumLakseberget båtforening
BærumOksenøyen Marina
BærumSandvika
FredrikstadBorg Havn IKS
FredrikstadSkjeløy marina
FærderTjøme – Verdens Ende
HaldenHalden Gjestehavn
HaldenTista
FrognKommunebrygga
FrognDrøbak båthavn
FrognVindfangerbukta
SarpsborgSkjebergkilen marina
SandefjordSandefjord gjestehavn
MossFuglevik Båthavn v/Rygge Båtforening
NesoddenOksval båthavn SA
NesoddenSteilene Seilhavn
NesoddenFagerstrand Båtforening
LarvikStavern gjestehavn
LarvikNevlunghavn
TønsbergTønsgberg gjestehavn
TønsbergVallø Marina
HortenBankløkka båthavn
HortenÅsgårdstrand båthavn
HortenHorten havn
VestbySon Havn Nord
ÅsNesset
PorsgrunnSentrum
PorsgrunnBreivik
BambleLangøya/Langesund Gjestehavn
HvalerHvaler Marinesenter
HvalerSkjærhalden gjestehavn
HvalerTordenskjoldbukta
OsloBestumkilen på flåte
OsloKongen Marina på flåte
OsloHovedøya på flåte
OsloPaddehavet på flåte
FærderKjøpmannskjær
FærderTenvik
FærderVerdens ende
FærderØstre bolerne
AskerGrundvik Marina

Båtforbundets mening om forbudet

Kloakkforbudet i Oslofjorden – Symbolpolitikk eller reell løsning?

Det er prisverdig at myndighetene ønsker å friskmelde Oslofjorden, men forbudet mot
utslipp av kloakk fra fritidsbåter som trer i kraft 1. juli, virker mer som symbolpolitikk
enn en reell løsning. Utslipp fra båtene utgjør en minimal og ikke målbar del av forurensningen i
fjorden, sammenlignet med de massive nitrogenutslippene fra landbruk og industri.

For ikke å snakke om at kun et fåtall av kommunale renseanlegg utskiller nitrogen og utslipp går rett i sjøen ved heftig nedbør for alle i underdimensjonerte anlegg.

Båtfolket er musa som pisset i havet! Politikerne har med dette statuert tidenes eksempel innen symbolpolitikk, noe vi må håndtere best mulig. En utfordring!

Men om enn båtfolkets nitrogenbidrag er tilnærmet ikke-eksisterende må også vi vise vilje til tiltak i god ånd.

Infrastrukturen for tømming er rett og slett ikke på plass. Med bare 43 mottaksanlegg
og noen få planlagte til, er det langt fra nok til å dekke behovet til de mange tusen
båteierne. Kommuner og havner har fått ansvaret, men uten klare retningslinjer og
finansiering, vil dette bare bli en byrde for båteierne som må seile lange avstander for
å tømme kloakk.

Vi i Båtforbundet støtter tiltak for å forbedre miljøet, men ikke halvveis gjennomførte
løsninger som dette. Skal vi virkelig få en renere fjord, må vi også adressere de største forurenserne: landbruk, kommunale kloakkanlegg og industri. Uten deres medvirkning er dette forbudet bare en dråpe i havet.

Det er på tide at myndighetene tenker helhetlig og praktisk. Båteiere er villige til å
bidra, men vi trenger en gjennomførbar plan. Man kan ikke forvente at folk skal sette
propp i rumpa fordi politikerne vil vise handlekraft uten å ha tenkt gjennom
konsekvensene.

Alle ved sine «fulle fem» vet at dette tømmeforbundet kun vil virke kriminaliserende for båtfolket da man lager lov før man gir mulighet til å gjennomføre kravet.

Slikt kan bare bidra til politikerforakt. Trist!

Stig Hvide Smith, Generalsekretær – Båtforbundet (KNBF)