Avfallsplan for båthavna

Å utarbeide en komplett Avfalls- og Beredskapsplan for en båtforening krever at en har satt seg inn i både lovverk og krav som stilles. KNBF har laget en folder som enkelt beskriver denne prosessen. Det er også utarbeidet en «verktøykasse» for KNBF medlemsforeninger. Denne pakken inneholder

 1. Veiledning
 2. Mal for «Avfalls- og Beredskapsplan» for båtforeninger uten opplagsplass
 3. Mal for «Avfalls- og Beredskapsplan» for båtforeninger med opplagsplass
 4. Mal for «Oppslag i båtforeningen»
 1. Formål
 2. Ansvar
 3. Avfallsplanens virkeområde
 4. Mottaksanlegg, type og kapasitet
 5. Beskrivelse av rutiner og prosesser
 6. Beredskap
 7. Oversikt over båthavna

Beredskapsplan
En beredskapsplan skal sikre at foreningen og dens medlemmer, samt besøkende i havna, er kjent med hvordan man opptrer ved en akutt miljøsituasjon. Tilsvarende at man håndterer avfall på en god og sikker måte i henhold til gjeldende lovgivning og forskrifter.