Påvirkninger på miljøet?

PÅVIRKNINGER

Negative miljøpåvirkninger kan skje både gjennom bruk av produkter som inneholder skadelige kjemikalier, miljøgifter, forsøpling og gjennom utslipp av CO2 ved forbrenning av oljeprodukter. (Estetikk og fysiske skader på dyreliv fra forsøpling er også betydelige miljøeffekter!)

MILJØGIFTER

Miljøgifter er kjemikalier som er lite nedbrytbare i miljøet, kan hope seg opp i levende organismer og er giftige. Miljøgifter kan påvirke hele næringskjeden fra små vannlevende organismer til fisk, skalldyr og til slutt mennesker.

Hva kan dette medføre?

 • Irreversible skader på miljø og helse
 • Opphoping av miljøgifter i næringskjeden

UTSLIPP AV CO2

Vår livsstil har ført til et akselererende energiforbruk. Dette bidrar til sterkt økende karbonutslipp. CO2-utslippene fører til en unaturlig oppvarming av jorda – global oppvarming.

Hva fører dette til?

 • Isbreer over hele verden smelter
 • Havstrømmer endres
 • Mer ustabilt vær (stormer og uvær)
 • Klima- og miljøendringer
 • Enorme mengder maritimt «herreløst avfall»

Hva kan vi gjøre?

 • Bruke mindre (= spare) energi
 • Bruke alternativ energi
 • Endre livsstil

Kritiske spørsmål:

 • Kan vi redusere våre CO2- utslipp og likevel leve godt?
 • Handler vi for sent i miljøarbeidet?
 • Hvordan kan du gjøre ditt båtliv mer miljøvennlig?