Friluftsloven og allemannsretten

Friluftsloven regulerer forholdet mellom grunneiere og allmennheten. Den gir allmennheten rettigheter, men også plikter av hensyn til grunneiere, naturen og friluftsfolk. Uavhengig av hvem som eier grunnen, sikrer allemannsretten oss rett til ferdsel, opphold og aktiviteter. Du kan altså gå til fots i utmarka hele året, sykle eller ri på veier og stier, padle og ro på sjøen, innsjøer eller elver. Du kan videre raste og telte, fiske fritt (med enkelte unntak) i sjøen, bade og plukke bær og sopp. Det er viktig å utvise aktsomhet og ta hensyn.

For liv i naturen og natur i livet.

En viktig del av kulturarven vår er å være ute i naturen. Vi har fra gammelt av hatt rett til å ferdes etter elvene, på innsjøer og i skjær gården – uavhengig av hvem som eier grunnen. Vi kan høste av naturen – ikke bare saltvanns fisk, bær og blomster, men også inntrykk og opplevelser. Hovedprinsippene i allemanns retten er lovfestet i Friluftsloven av 1957.

Friluftsloven

Friluftsloven skal fremme muligheten til å utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet.

Alle skal ha mulighet til å oppleve natur i Norge. Landet vårt byr på rike muligheter for å være ute på tur, og allemannsretten gir oss anledning til å bevege oss fritt over store områder.

Maritim allemannsrett

Du kan ferdes med motorbåt overalt på sjøen og på elver og vann som er større enn 2 km2. På elver og vann kan kommunen bestemme andre arealgrenser. For en kortere tidsperiode kan du dra båten i land på strandstrekninger som ligger i utmark. Vær nøye med å rydde rasteeller teltplassen når du drar.

Avfall tar du med deg, ingenting skal ligge igjen! Ønsker du å legge inntil en privat kai eller brygge, må du spørre eieren eller brukeren om tillatelse. Du kan benytte for tøyningsringer, bolter o.l. i utmark for en kortere tidsperiode så sant bruken ikke er til utilbørlig fortrengsel for eier eller bruker. Du kan drive fritidsfiske i sjøen hele året. Dette fisket er imidlertid underlagt visse begrensninger blant annet redskap. Fiskeridirektoratet har laget et hefte med en del sentrale bestemmelser som regulerer fiske, jakt og ferdsel langs kysten.

Friluftsområder

I over femti år har staten bidratt til å sikre folk tilgang til friluftsområder, gjennom kjøp av grunn, eller avtaler om bruk og tilrettelegging. I dag har vi mer enn 2 000 frilufts områder i Norge, som kommunene og staten i samarbeid har sikret for allmennhetens friluftsliv.

Eksempler på sikrede friluftsområder er Solastranda i Rogaland, Verdens Ende i Vestfold, Saltstraumen i Nordland, Grønneset i Sør-Trøndelag og Romsaøyene i Rogaland. Lurer du på hvilke friluftsområder som finnes der du bor? Søk på kommune eller fylke i avansert søk i naturbase.no.