Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) ønsker økt fokus på hva kommunene gjør for å tilrettelegge for båtlivet. Derfor vil de, og samarbeidspartnere, hedre kystkommuner som satser på båtfolket ved å innstifte prisen «Årets båtkommune». Med prisen følger flott innrammet diplom, plakett og mye heder og ære som kan benyttes i kommunens omdømmebygging. Tildelingen skjer på «Fritidsbåtkonferansen» i Haugesund i mars måned.

KNBF jobber aktivt for å få båtlivet på dagsorden i politiske og offentlige miljøer, både sentralt og i de ulike kystkommuner.  Vi ønsker at det skal legges til rette for fritidsbåtliv. Som et ledd i dette, ble prisen «Årets Båtkommune» kåret for første gang i Norge i 2017 – og er nå blitt en årlig begivenhet. Faktorer som gjestehavnfasiliteter, tilgjengelige havneverter, antall opplags- og havneplasser, antall ansatte knyttet til båtliv, kort ventetid på båtplass, miljøarbeid og samhandling med båtforeninger ligger til grunn for denne prisen. Juryen består av representanter for:

  • KNBF
  • Kystverket
  • NORBOAT
  • Telenor Kystradio
  • Båtens Verden

Prisen er utdelt slik:

2017 – Kristiansand Kommune
2018 – Arendal Kommune
2019 – Midsund Kommune
2020 – Bodø Kommune
2021 – Korona
2022 – Holmestrand Kommune
2023 – Farsund Kommune