KNBF engasjerer seg sterkt overfor Stortinget, departementer og direktorater for å fremme båtlivets og våre medlemmers interesser. KNBF er også medlem av Frivillighet Norge, Nordiska Båtrådet og European Boating Association.

En helt nødvendig forutsetning er at vi har en sterk organisasjon i ryggen. KNBF har i dag mer enn 390 medlemsforeninger og om lag 43.000 medlemmer. Av disse er 3800 personlige medlemmer, og resten er tilsluttet via en båtforening.

KNBF er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for båtfolk i Norge. Hvis du blir medlem står Båtfolket ennå bedre rustet i møte med myndigheter både nasjonalt og lokalt i saker som er viktige for fritidsbåtbrukerne.

STØTT VÅRT POLITISKE ARBEID

Vannspeilavgift/eiendomsskatt

Alle våre medlemsforeninger som er blitt ilagt eiendomsskatt, og som har henvendt seg til KNBF [...]

Bestumkilen – la båtlivet leve!

Følg debatten her fra 13:00 i dag: Senterpartiet mener at Bestumkilen må utvikles i tråd [...]

Høyhastighetssertifikat

KNBF er for et høyhastighetssertifikat for hurtiggående båter. Vi har støttet 50 knopsgrensen, men det [...]

Vrakbåt

Her må det offentlige komme mye sterkere på banen og i alle fall bidra med [...]

Promillegrense

Vi vil neppe oppleve noen reduksjon i antall dødsfall ved å senke promillegrensen fra dagens [...]

Obligatorisk offentlig båtregister

KNBF er for et offentlig obligatorisk båtregister. Dette er en naturlig samfunnsoppgave. Mange vrakbåter kan [...]

Drivstoffpriser

Båtforbundet (KNBF) fortviler over at nivået på drivstoffpriser har blitt så høyt at mange ikke [...]

Momskompensasjon

Blodig urettferdig at en seilforening får momskompensasjon, men ikke en båtforening. Hele forskriftsendringen bygger på [...]

Truede havner og opplagsplasser

Havner og opplagsplasser i pressområder har dessverre små forutsetninger til å ivareta sin eksistensberettigelse sammenlignet [...]

Elbåt

KNBF er positive til elbåt-utviklingen, men ser at det vil ta noe tid å utvikle [...]

Ulykkesstatistikk

Sjøfartsdirektoratet bør ha ansvaret for en enhetlig ulykkesstatistikk. Ulykker på sjøen legges til grunn for sikkerhetstiltak. [...]

Uklokt å kaste ut båteiere uten dialog

Byrådspartiene AP, MDG og SV går inn for å kaste ut over 1700 eiere av [...]

Veibruksavgift

Det er meningsløst å ilegge veibruksavgift for diesel og bensin til fritidsbåt. De har jo [...]

Kommunale fartsgrenser

For båtfolket er det eneste fornuftige å overlate ansvaret til EN nasjonal instans (Kystverket). Det [...]

Septiktømming

Oppleves over hode ikke som et problem langs kysten, kun i Indre Oslofjord og havnebasseng. [...]

Praktisk utsjekk for båtførerprøve

Det er et paradoks at man kan få et båtførerbevis uten å satt sin fot [...]

Vrakbåter til besvær

Tema: Vrakbåter som et forurensingsproblem i OslofjordenDebatten ble streamen og lagret her: https://fb.watch/js7JQb80UG/ Hundrevis av [...]

CO2

Nedskalert offentlig anslag fra 2011 på 500.000 tonn CO2 fra fritidsbåt til 277.000 tonn i [...]