KNBF engasjerer seg sterkt overfor Stortinget, departementer og direktorater for å fremme båtlivets og våre medlemmers interesser. KNBF er også medlem av Frivillighet Norge, Nordiska Båtrådet og European Boating Association.

En helt nødvendig forutsetning er at vi har en sterk organisasjon i ryggen. KNBF har i dag mer enn 390 medlemsforeninger og om lag 43.000 medlemmer. Av disse er 3800 personlige medlemmer, og resten er tilsluttet via en båtforening.

KNBF er den eneste landsdekkende interesseorganisasjonen for båtfolk i Norge. Hvis du blir medlem står Båtfolket ennå bedre rustet i møte med myndigheter både nasjonalt og lokalt i saker som er viktige for fritidsbåtbrukerne.

STØTT VÅRT POLITISKE ARBEID