Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) arbeider for et bedre båtliv – på naturens premisser. Vi har en aktiv miljøkomité, og arbeider strategisk for å oppnå våre og FNs bærekraftsmål.

Våre samarbeidspartnere

Aktuelt