Sjøsikkerhet i alle fasetter er et kjerneområde for KNBFs virksomhet. KNBFs Sikkerhets- og Utdanningskomiteen (SUK) har som oppgave å gi et tydelig signal om at trygg ferdsel til sjøs, på medlemmenes premisser, er viktig for Norges største båtfelleskap. Komiteen skal legge føringer for KNBFs prioriteringer knyttet til sjøsikkerhet for medlemmer og medlemsforeninger.

Blant de saker komiteen vil ta fatt i er havnesikkerhet, sjøvettopplæring av barn og unge, videreføring av KNBF bøyeprosjekt og bruk av vest. I 2012 var KNBF med på å levere en innstilling på at det skulle etableres en ulykkeskommisjon for småbåtflåten. Denne er fremdeles ikke etablert og ft. er det kun dødsfall som registreres, øvrig informasjon innhentes kun fra forsikringsselskapene. KNBF mener at dette ikke er tilstrekkelig.

Men også økonomisk trygghet gjennom god båt-, ulykke-, ansvars- og foreningsforsikring er viktig for våre medlemmer. Derfor utvikler KNBF gjennom Norske Sjø stadig forbedrede forsikringsprodukter. Spesielt gjelder dette dekning.

Med jevne mellomrom opplever vi at båtfolk drukner, selv i eget havneområde. Man klarer ikke tidsnok å komme opp fra kaldt vann. Hadde det vært redningsleidere tilgjengelig, kunne liv kanskje vært spart. SUK ønsker å ta fatt i fagområdet havnesikkerhet og bidra til å sette fokus på sikkerhet i havner.

Likeledes ønsker KNBF å bidra til holdningsskapende arbeid blant barn og unge for på et tidlig stadium å innarbeide sjøsikkerhetstenkning. Heldigvis hører det til unntakene når denne aldersgruppen forulykker. Kan KNBF bidra til å få barn og unge til alltid å tenke sjøsikkerhet, har vi gitt et verdifullt bidrag til fellesskapet.

Et av tiltakene KNBF arrangerer hvert år nasjonalt er Nasjonal Maritim Sikkerhetsdag.

Tenk sikkerhet før båtsesongen

Gjør en sikkerhetsbesiktigelse av egen – eller naboens – båt Med noen enkle forholdsregler og [...]

TRYGG SEILAS FOR ALLE

VANNSCOOTER En vannscooter er en fritidsbåt og skal følge gjeldende regelverk for fritidsbåter. Det gjelder [...]

SIKKERHETSUTSTYR OM BORD

BRANNSLUKKER Båter opp til 10 meter med motor skal ha ett brannslokkeapparat på min. 2 [...]

BÅTTEKNISK SIKKERHET

VARMEAPPARAT Det har dessverre vært tilfeller hvor personer har blitt kullosforgiftet og omkommet når de [...]

Nasjonal Maritim Sikkerhetsdag

Båtforbundet (KNBF) ønsker tryggere ferdsel på sjøen og en bedre sikkerhetskompetanse for båtfolket. Derfor arrangerer [...]

STØTT VÅRT ARBEID FOR SYNLIGGJØRING AV SJØSIKKERHET