Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har mer enn 390 medlemsforeninger og 43.000 medlemmer. Vi jobber for et bedre båtliv og for gode rammebetingelser for båtforeninger. Et medlemskap i KNBF betyr å støtte oppunder KNBFs viktige arbeid, i tillegg til å gi båtforeningen og medlemmene en rekke gode medlemsfordeler.

Vi tar våre medlemmer på alvor, og sekretariatet, forbundsstyret, våre komiteer og øvrige samarbeidspartnere står klare til å bistå, gi tips og råd. Vi hjelper et titalls medlemsforeninger hvert år! 

Se foreningsfordelene Bli kjent med regionene

Kollektivt medlemskap

Dette medlemskap gir båtforeningen tilgang til alle foreningsfordeler og foreningens medlemmer får tilgang til alle våre medlemsfordeler. Alle medlemmer med båtplass i foreningen blir registrert i vårt medlemsregister. Medlemskapet koster kr. 170,- pr. medlem pr. år. Foreningen belastes med samlefaktura en gang pr. år. Til sammenligning betaler personlige medlemmer kr. 400,- i medlemskontingent per år. Av kontingenten overføres en del til regionene.

Bli medlem

Forenings-
medlemskap

Dette medlemskap gir båtforeningen tilgang til alle foreningsfordeler. Ingen medlemmer blir registrert i vårt medlemsregister og disse får følgelig ikke tilgang til våre medlemsfordeler med mindre de tegner et personlig medlemskap til kr 400,- Foreningsmedlemskap koster kr 70,- pr medlem pr år.

Bli medlem

Vi taler båtfolkets sak – og trenger din støtte!

Som medlemmer i Kongelig Norsk Båtforbund bidrar dere til at forbundet er blitt en stadig sterkere interesseorganisasjon for eiere og brukere av fritidsbåter. Dette betyr at vi får bedre muligheter til å arbeide for viktige båtpolitiske saker, yte bistand til regioner, medlemsforeninger og enkeltmedlemmer, og forhandle frem fordelaktige tilbud til medlemsforeninger og enkeltmedlemmer:

  • Vi arbeider for båtfolkets interesser overfor politikere og myndigheter.
  • Vi er høringsinstans for myndighetene i fritidsbåtsaker.
  • Vi taler båtfolkets sak i media.
  • Vi har etablert et gunstig forsikringstilbud gjennom båtorganisasjonenes egen forsikringsordning Norske Sjø.
  • Vi har inngått en avtale med Tryg om en gunstig havneforsikring som er basert på båtforeningers forsikringsbehov.
  • Vi arbeider for å ivareta allemannsretten og et trygt og miljøvennlig båtliv.
  • Vi har etablert en besiktigelsesmannsordning som foretar sikkerhetskontroll av båten din, samt en takstmannsordning.
  • Vi yter gratis juridisk førstehjelp gjennom Båtadvokaten.
  • Vi informerer om nytt fra KNBF gjennom «Fritidsbåten» i Båtens Verden.
  • Vi arbeider løpende for å gi medlemmene gode medlemstilbud.

Høre mer?

Vil du vite mer om hva KNBF kan gjøre for din forening? Kontakt oss på post@knbf.no eller 22 35 68 00, eller besøk oss i Frydenbergveien 46B i Oslo.