KNBF ønsker på denne siden å holde medlemsforeninger, medlemmer, samarbeidspartnere og båtfolk løpende orientert om arbeidet med denne viktige faktaundersøkelsen for båtlivet i Norge. Mangel på informasjon om båtlivet i Norge vært et problem frem til 2012. Det var med stolthet Kongelig Norsk Båtforbund i 2012 kunngjorde at vi endelig hadde klart å realisere en storstilt undersøkelse om norsk fritidsbåtliv. Den ble etterfulgt av ny tilsvarende undersøkelse i 2018 og nå tredje oppfølger i 2023.

Siste undersøkelse i 2023 er et spleiselag og realisert ved støtte fra Nærings- og Fiskeridepartementet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, Miljødirektoratet, NORBOAT, Båtens Verden, Redningsselskapet, Norges Seilforbund, Norsk Test, Plug, Tryg Forsikring, Telenor Kystradio, Ryfylke Friluftsråd, Oslofjordens Friluftsråd og KNBF. Utførende konsulent for datainnsamling og bearbeiding av data har alle tre ganger vært Opinion AS, et av Norges ledende markedsanalysefirmaer. De har fått oppdragene etter omfattende anbudskonkurranse.

Alle former for planlegging innen båtlivet, salg av båter og utstyr, infrastruktur til båthavner, utstyr og drivstoff, farleder og redningstjeneste er avhengig gode data. Oppdatert og god informasjon er også et viktig verktøy for at det offentlige, så vel som bransjen selv og organisasjonene i båtlivet, skal kunne dokumentere behovene.

Ny Båtlivundersøkelse planlegges gjennomført høsten 2027 og vil bli finansiert opp senest i 2026. Er din organisasjon interessert i å delta? Ta i så fall kontakt med prosjektleder Endre Solvang i Båtforbundet på endre@knbf.no.

Her kan du nedenfor finne oppdaterte data om båtlivet siden forrige undersøkelse i 2018. Videoen er på 10 minutter, faktafolderen er et sammendrag av den nasjonale hovedrapporten og 6 regionrapporter gir utvalgte detaljer for det enkelte fylke. Alle rapporter er offentlig tilgjengelig og gratis fra denne siden.

Båtlivsundersøkelsen 2023

Faktafolder_2023
Nasjonal_rapport_Båtlivundersøkelsen_2023

Region- og fylkesrapporter kan du laste ned ved å klikke på linkene:

Region_MIDT-NORGE_2023
Region_NORD-NORGE_2023
Region_RYFYLKE_2023
Region_SØRØST_2023
Region_VESTLANDET_2023
Region_ØST_2023

Båtlivsundersøkelsen 2018

Faktafolder_Nasjonal_2018
Hovedrapport_Nasjonal_2018

Region- og fylkesrapporter kan du laste ned ved å klikke på linkene:

KNBF_Rapport_Region_Nord-Norge_2018
KNBF_Rapport_Region_Midt-Norge_2018
KNBF_Rapport_Region_sorost_2018
KNBF_Rapport_Region_Ryfylkebassenget_2018
KNBF_Rapport_Region_ost_2018
KNBF_Rapport_Region_Vestlandet_2018

Båtlivsundersøkelsen 2012

faktafolder_region
KNBF_-_Rapport_komplett
Region_nord_norge (1)
Region_nord_norge
Region_ost
Region_sorost
Region_vestlandet
vestkystparken