KNBF ønsker på denne siden å holde medlemsforeninger og medlemmer løpende orientert om arbeidet med denne viktige faktaundersøkelsen for båtlivet i Norge. Det var med stolthet Kongelig Norsk Båtforbund i 2012 kunngjorde at vi endelig hadde klart å realisere en storstilt undersøkelse om norsk fritidsbåtliv. Den ble etterfulgt av ny tilsvarende undersøkelse i 2018.

Siste undersøkelse er realisert ved støtte fra Nærings- og Fiskeridepartementet, Sjøfartsdirektoratet, Kystverket, NORBOAT, Båtens Verden, Redningsselskapet, Norges Seilforbund, Norsk Test, Jotun AS, Telenor Kystradio, Vestkystparken og KNBF. Mangel på informasjon om båtlivet i Norge vært et problem. Utførende konsulent for datainnsamling og bearbeiding av data har begge ganger vært Opinion AS, et av Norges ledende markedsanalysefirmaer.

Alle former for planlegging innen båtlivet, salg av båter og utstyr, infrastruktur til båthavner, utstyr og drivstoff, farleder og redningstjeneste er avhengig gode data. Oppdatert og god informasjon er også et viktig verktøy for at det offentlige, så vel som organisasjonene i båtlivet, skal kunne dokumentere behovene.

Ny Båtlivundersøkelse vil bli gjennomført høsten 2022 og bli presentert på Fritidsbåtkonferansen 2023.

Her kan du finne oppdaterte data om båtlivet siden forrige undersøkelse i 2012.

Båtlivsundersøkelsen 2018

Faktafolder_Nasjonal_2018
Hovedrapport_Nasjonal_2018

Region- og fylkesrapporter kan du laste ned ved å klikke på linkene:

KNBF_Rapport_Region_Nord-Norge_2018
KNBF_Rapport_Region_Midt-Norge_2018
KNBF_Rapport_Region_sorost_2018
KNBF_Rapport_Region_Ryfylkebassenget_2018
KNBF_Rapport_Region_ost_2018
KNBF_Rapport_Region_Vestlandet_2018

Båtlivsundersøkelsen 2012

faktafolder_region
KNBF_-_Rapport_komplett
Region_nord_norge (1)
Region_nord_norge
Region_ost
Region_sorost
Region_vestlandet
vestkystparken