Siden relevante dokumenter omhandler dokumentasjon som har relevans i forhold til kampen om å beholde båtlivet i Bestumkilen.

Denne siden blir fortløpende oppdatert med vedtak, beslutninger og dokumentasjon som vedrører områdereguleringen og prosessen rundt dette.