Category Archives: Båtpolitikk – våre viktige saker

Uklokt å kaste ut båteiere uten dialog

Byrådspartiene AP, MDG og SV går inn for å kaste ut over 1700 eiere av fritidsbåter fra Bestumkilen uten tilby noen form for kompensasjon eller erstatningsplasser. Planforslaget virker å være basert på mange feil og mangler, uten kunnskapsinnhenting eller medvirkning fra berørte parter. Byrådet har også hindret en dialog og unntatt sentrale saksdokumenter fra offentligheten. […]

Bestumkilen – la båtlivet leve!

Følg debatten her fra 13:00 i dag: Senterpartiet mener at Bestumkilen må utvikles i tråd med Båtforeningenes forslag om en «Maritim folkepark» hvor dette er en park for alle, og som samtidig er tilpasset båtfolkets behov for å beholde båtplasser og vinteropplag for båtene så lenge det ikke finnes realistiske alternativer. Dette skriver Morten Edvardsen, […]

Vrakbåter til besvær

Tema: Vrakbåter som et forurensingsproblem i OslofjordenDebatten ble streamen og lagret her: https://fb.watch/js7JQb80UG/ Hundrevis av fritidsbåtvrak ligger på bunnen av Oslofjorden og langs kysten fra Oslo til Tofte, og dette har skapt et alvorlig miljøproblem og er en skyggeside av å være en av verdens største fritidsbåtnasjoner. Torsdag 23. mars ble det arrangert et frokostmøte […]

Drivstoffpriser

momsfritak drivstoffpriser

Båtforbundet (KNBF) fortviler over at nivået på drivstoffpriser har blitt så høyt at mange ikke har anledning til å bruke båten slik ønsket. Dette går utover rekreasjonsmuligheter og livskvalitet. Det er over 1 million fritidsbåter i Norge og mange nyter godt av båtlivet. Derfor er det uakseptabelt at prisnivået for oljenasjonen Norge har blitt så […]

Praktisk utsjekk for båtførerprøve

Det er et paradoks at man kan få et båtførerbevis uten å satt sin fot om bord i en båt! Båttinget 2022 lagde en resolusjon som krever innføring av praktisk utsjekk for båtførerprøven. Det er uansvarlig at man etter å ha gjennomført et nettkurs blir tilført et bevis på at man kan kjøre båt. I […]

Promillegrense

Vi vil neppe oppleve noen reduksjon i antall dødsfall ved å senke promillegrensen fra dagens 0,8. Hvis målet er å få ned antall dødsfall, må en se på andre og mer sentrale faktorer og faktabaserte virkemidler enn promillegrense. Siste statestikkgrunnlag er fra i fjor. Da hadde vi ingen fatale ulykker fra båter i fart hvor […]