Category Archives: Båtpolitikk – våre viktige saker

Momskompensasjon

Blodig urettferdig at en seilforening får momskompensasjon, men ikke en båtforening. Hele forskriftsendringen bygger på uriktige forutsetninger, da båtforeninger i aller høyeste grad er allmennyttige og ivaretar tilgangen til vannflata for de ubemidlede i samfunnet. Om regler for momsfritak for frivillige organisasjoner blir så rigide at de skader gode initiativ og fremmer ulikheter ved at […]

Truede havner og opplagsplasser

Havner og opplagsplasser i pressområder har dessverre små forutsetninger til å ivareta sin eksistensberettigelse sammenlignet med ivrige utbyggingskrefter hos kommersielle aktører. Kampen om strandsonens indrefileter hardner til i de store byene som Oslo, Bergen, Trondheim, Bodø m.fl., men også i Hamar og andre steder i Mjøsregionen er truet.

CO2

Nedskalert offentlig anslag fra 2011 på 500.000 tonn CO2 fra fritidsbåt til 277.000 tonn i 2021 (tall fra /SSB/MDIR). MDIR skal levere oppgave til Klima- og Miljødirektoratet 1. 12.2021 om båtlivet og CO2 der tiltak og virkemidler for å redusere CO2 skal stå i fokus. Fosile motorer går stadig renere. Fritidbåter er ikke musa som […]