Category Archives: Båtpolitikk

Havnesikkerheten er tragisk dårlig i norske fritidsbåthavner

Det er vondt å melde at folk dør hvert år grunnet dårlig havnesikkerhet i Norge. Hele seks personer omkom etter ulykke i norske fritidsbåthavner i 2023. Et slikt antall er ikke noe vi kan leve med, og forholdet er tatt opp både med Havnevesenet og Sjøfartsdirektoratet på topplederplan. Båtforbundet kan ikke sitte å se på […]

Tømming av septiktanker i Sverige: Erfaringer fra lovpålegget om utslipp av toalettavfall

Bilde: Båtens Verden I lys av miljøbekymringer i Østersjøen gjennomgikk Sverige betydelige endringer når det gjelder håndtering av toalettavfall fra båter. Innført i 2015, hadde en lov som hadde som mål å redusere utslipp av nitrogen og fosfor til Østersjøen, spesifikke reguleringer for toalettavfall fra fritidsbåter. 23. oktober forespurte Båtforbundet (KNBF) den Svenska Båtunion om […]

VIDEO: Båtforbundet (KNBF) møter Sjøfartsdirektøren – Knut Arild Hareide

Foto: Båtens Verden Under årets Båter i Sjøen hadde vi gleden av å møte Sjøfartsdirektøren, Knut Arild Hareide fra Sjøfartsdirektoratet. Her ble en rekke essensielle temaer diskutert, som gir innsikt i fritidsbåtlivets aktuelle utfordringer og muligheter. Vetle Børresen fra Båtens Verden stilte også opp.

KNBF svært glad over en båtvennlig byrådsplattform i Oslo

KNBF har fulgt fremleggelsen av den politiske plattformen for det nye byrådet i Oslo, og er svært glade for at plattformen er tydelig på båtfolkets plass i byen. – Vi har vært gjennom en periode, der vi har opplevd at båtlivet i Oslo har vært svært utsatt. Ved vedtaket for noen uker siden om full […]

Båtliv og sjøsikkerhet i fokus: Stortingets båtpolitiske seminar

Båtpolitisk Seminar

Oslo, Norge – På Stortingets båtpolitiske seminar var politikere og representanter fra båtbransjen nylig samlet, da det tredje båtpolitiske seminaret fant sted. Med en ambisiøs agenda som dekket alt fra oppdaterte tall om norsk fritidsbåtliv til viktige spørsmål om sjøsikkerhet, var seminaret en viktig arena for å diskutere utfordringer og muligheter for Norges livlige båtmiljø. […]

Økte drivstoffpriser i statsbudsjettet for 2024

Drivstoffprisene har alltid vært et hett tema i den politiske arenaen, spesielt når det gjelder statsbudsjettet og endringer i drivstoffavgifter. Båtforbundet (KNBF) med politisk gruppe satte fokus på dette spørsmålet, og det ble understreket behovet for å skaffe konkrete fakta om hva statsbudsjettet for 2024 faktisk innebærer. Etter en intensiv arbeidsøkt rundt temaet drivstoffavgifter, har […]

Obligatorisk pliktig båtregister til besvær og nytte

Båtforbundet har lenge etterlyst og presset på for et pliktig obligatorisk båtregister, jfr. Tingvedtak under Båttinget i 2022. Dette er en nødvendighet for å ha orden på eierskap, samt til hjelp for praktiske formål. For eksempel for å finne eier av forlatte båter eller båter som kommer drivende uten besetning, eller med ubevist besetning. God […]

Nå må du ha høyhastighetsbevis for fritidsbåt

høyhastighetsbevis

Fra 1. juni 2023 ble det iverksatt nye retningslinjer som pålegger alle som kjører fritidsbåter som kan oppnå en hastighet på 50 knop eller mer, å inneha et høyhastighetsbevis. Endringen i regelverket vil påvirke førere av motordrevne fritidsbåter under 24 meter som er i stand til å nå en hastighet på 50 knop eller mer. […]

Uklokt å kaste ut båteiere uten dialog

Byrådspartiene AP, MDG og SV går inn for å kaste ut over 1700 eiere av fritidsbåter fra Bestumkilen uten tilby noen form for kompensasjon eller erstatningsplasser. Planforslaget virker å være basert på mange feil og mangler, uten kunnskapsinnhenting eller medvirkning fra berørte parter. Byrådet har også hindret en dialog og unntatt sentrale saksdokumenter fra offentligheten. […]