Category Archives: Miljøhjørnet

Info om forbud for fritidsbåter om å slippe ut kloakk i Oslofjorden fra 1. juli i år

Klima- og miljødepartementet sendte i vinter ut et forslag til forskrift om å forby utslipp av kloakk fra fritidsbåter i Oslofjorden ut på høring. Forbudet er nå vedtatt og trer i kraft fra 1. juli i år. I dag kan norske båteiere tømme sine toaletter hvor de vil i fjorden, så lenge de befinner seg […]

Fritidsbåteiere oppfordres til å bekjempe havnespy

Slik kan et ekstremt tilfelle av havnespy på båt se ut. Her på en yacht i Malahide marina utenfor Dublin. Foto: Damien Offer.  I Norge, hvor kystlinjen er både en nasjonal skatt og et sentrum for rekreasjon og industri, har introduksjonen av den fremmede arten Havnespy, en svært aggressiv marin organisme, utløst betydelig bekymring. Dette miljøfiendtlige […]

Vrakbåter til besvær

Tema: Vrakbåter som et forurensingsproblem i OslofjordenDebatten ble streamen og lagret her: https://fb.watch/js7JQb80UG/ Hundrevis av fritidsbåtvrak ligger på bunnen av Oslofjorden og langs kysten fra Oslo til Tofte, og dette har skapt et alvorlig miljøproblem og er en skyggeside av å være en av verdens største fritidsbåtnasjoner. Torsdag 23. mars ble det arrangert et frokostmøte […]

Båtforbundet (KNBF) og FNs bærekraftsmål

Bærekraftig båtliv er en av de viktigste målene til Båtforbundet (KNBF), og organisasjonen har utarbeidet en bærekraftstrategi som følger FNs bærekraftsmål. Målene er konsentrert rundt seks av de sytten bærekraftmålene som er mest relevante for Båtforbundet, og organisasjonen har allerede gjort mye for å oppfylle disse målene. Båtforbundet (KNBF) jobber mot følgende bærekraftsmål: Et av […]

AVFALLSPLAN FOR BÅTHAVNA

TRYGG SEILAS FOR ALLE KNBF – Norges største båtfelleskap Vi er opptatt av miljø Vi arbeider for et bedre båtliv på naturens premisser AVFALLSPLANEN 1. FormålFormålet er å sikre natur og miljø ved etablering og drift av tilfredsstillende mottaksordning for avfall og rengjøringsrester. Avfallsplanen er et verktøy for havnas drift og gir retningslinjer for havnas […]

PÅ BÅTTUR I VÅR FØLSOMME NATUR

FRILUFTSLOVEN OG ALLEMANNSRETTEN Friluftsloven regulerer forholdet mellom grunneiere og allmennheten. Den gir allmennheten rettigheter, men også plikter av hensyn til grunneiere, naturen og friluftsfolk. Uavhengig av hvem som eier grunnen, sikrer allemannsretten oss rett til ferdsel, opphold og aktiviteter. Du kan altså gå til fots i utmarka hele året, sykle eller ri på veier og […]

FARLIG AVFALL

På båttur i vår følsomme natur Vis hensyn og bruk sunn fornuft. Allemannsretten sikrer oss tilgang til våre naturområder.Forvalt denne naturarven aktsomt og hensynsfullt. Hvordan vil du møte sjøen, strandsonenog gjestehavna når du skal ut å nyte sjølivetsgleder? … og husk: • Pump ikke oljeholdig bunnvann på sjøen. Oljesugepute i bunnen av båten løser det […]

Vindturbiner til besvær

Følelser rundt vindmøller er turbulente både til lands og til vanns. Båtforbundet tar ikke stilling til de økonomiske aspekter ved såkalt havvind, men legger til grunn at de må utvise bærekraft i forhold til andre energimodeller. Diskusjonen rundt økonomi må vi overlate vi til andre. Spørsmålet blir da vurderingen av konsekvenser rundt havvind i forhold […]

Bli med på Strandryddeuka

strandryddeuka

Vår samarbeidsparter, Hold Norge Rent, inviterer til nasjonal ryddedugnad 9.-18. september. 2022 er frivillighetens år, og Strandryddeuka er ett av signalarrangementene. Båtforbundet (KNBF) har alltid miljø og bærekraft sterkt i fokus. Vi arbeider for et bedre båtliv – på naturens premisser. Vi har en aktiv miljøkomité, og arbeider strategisk for å oppnå våre og FNs […]