KNBF er opptatt av sikkerhet for medlemmer og tillitsvalgte i båtforeningene. Vi har derfor laget en ny foreningsfordel og inngått et samarbeid med firmaet AIS Rescue som har utviklet et system som varsler fall over bord (MOB) eller fall fra brygge. Systemet heter MOB Rescue Marina.

MOB Rescue Marina gir ekstra sikkerhet for båtvakter/havnevakter i båthavnene. Båtvaktene utstyres med redningsvest med en AIS sender montert i vesten. Faller vakta i vannet, aktiveres AIS alarm som går til en AIS basestasjon installert i klubbhuset. Alarmen går videre til havnesjef som får varsel og oppringning på mobiltelefon. Havnesjef ser i kart hvor vakta ligger i vannet og iverksetter redningsaksjon for å redde vakta.

Båtforeningen leier MOB Rescue Marina systemet. Man inngår en 3-årsavtale. Systemet består av basestasjon og tilhørende programvare og apper. Dette koster kr 4760,- pr. år. I tillegg kommer AIS sendere og eventuelt redningsvester, hvis ikke båtforeningen har det fra før. Medlemsforeninger får 15 % på AIS sendere og to avtalte modeller redningsvester. Vestene har trykk med KNBF logo. Modellen som er «vaktvesten» har trykk hvor det står VAKT.

Leie av MOB Rescue Marina systemet avtales med AIS Rescue.
Send mail på kontakt@aisrescue.no, eller ring på mobil 907 63 050
for behovet i din båthavn.

Klikk her for mer info og bestilling