Båtforbundet (KNBF) tilbyr inntil 1 times gratis «juridisk førstehjelp» fra Båtadvokaten til medlemsforeninger og enkeltmedlemmer, begrenset til båtsaker og foreningssaker. Engasjement ut over 1 times gratis rådgivning må avtales direkte med advokat Tangedal.

Advokat Nils E. Tangedal, Bergen, også kalt ”Båtadvokaten”, er Kongelig Norsk Båtforbunds advokat. Tangedal har båtjuss som sitt spesialfelt og inngår i et advokatfellesskap som arbeider med alle typer saker. Du finner presentasjon og mye nyttig stoff på www.baatadvokaten.no og www.judicum.no.

Slik går du frem: Alle henvendelser om juridisk bistand må sendes skriftlig til KNBF på: post@knbf.no

Legg med kopier av alle relevante dokumenter. Alle henvendelser om juridisk bistand skal forhåndsgodkjennes av generalsekretæren, om man ønsker å benytte seg av forbundets tilbud om gratis juridisk ”førstehjelp”.

Juridisk spisskompetanse Den største fordelen med å få tilgang til KNBFs juridiske kompetanse er Tangedals mangeårige erfaring med fritidsbåtsaker. Han kjenner saksfeltet meget godt, blant annet fordi han er en ihuga båtmann selv.

Har du spørsmål? Dersom du lurer på noe, er det bare å ta kontakt med KNBF på telefon 22 35 68 00 eller post@knbf.no.

Les mer om Båtadvokaten