Har dere noen i foreningen som bør hedres?

KNBF innstiftet æresbevisningen KNBF Fortjenestenål den 23. april 1983. Hensikten er å kunne hedre trofaste tjenere. Det utdeles om lag 7 nåler årlig blant våre ca 300 medlemsforeninger. Siden 1984 er det delt ut i alt 200 nåler. Alle medlemsforeninger kan foreslå kandidater. KNBF bekoster både nål og diplom.

KNBF Fortjenestenål

Utmerkelsen består av en nål i gulldouble med KNBFs emblem til å feste på jakkeslaget, samt et flott diplom (som kan rammes inn for virkelig å gjøre en overrekkelse til noe ekstra). Denne æresbevisningen kan gis til alle som har gjort en lang å tro tjeneste for båtforeningen og/eller KNBF. Fra statuttenes § 2 siterer vi:


«KNBF`s Fortjenestenål kan tildeles personer som har gjort seg særlig fortjent gjennom organisasjonsarbeid innen
båtlivet, eller gjennom arbeid for å fremme båtlivsinteresser og sikkerhet på sjøen.»


Om en medlemsforening ønsker å anmode om tildeling av fortjenestenål, sendes denne til KNBF sitt sekretariat vedlagt en begrunnelse for forslaget. Anmodninger sendes til post@knbf.no. Saksbehandler er KNBFs generalsekretær.

Har båtforeningen kandidater?

Båtlivet er nå inne i en roligere fase og organisasjonslivet er mer aktivt. Mange båter står på land, og foreningens sosiale liv blomstrer.

Dette er en fin periode til å tenke over hvem som bør hedres i foreningen. De årlige arrangementene, så som styremøter, medlemsmøter, årsfester og årsmøter er fine anledninger til å hedre de som har bidratt litt ekstra til fellesskapets beste.


Om din båtforening har kandidater til KNBF Fortjenestenål, så står fremgangsmåten beskrevet i statuttene.

Har dere spørsmål om ordningen kan disse rettes til post@knbf.no.