Norske Sjø havneforsikring er KNBFs egen medlemsforsikring.

Havneforsikring er en skreddersydd forsikring som passer båtforeningen din enten den er liten eller stor. 207 havner har allerede valgt denne avtalen.

Alle båtforeninger som er medlem av KNBF har følgende fordeler:
• Gratis kollektiv ulykkesforsikring som dekker invaliditet eller skade med inntil kr. 500.000. Forsikringen gjelder innenfor båtforeningen sitt område ved besøk, dugnad eller lignende

• «I tillegg til vilkår BBPPK100 vedlagt gjelder følgende:
Forsikringen gjelder til fordel for KNBF´s medlemmer under – opphold/besøk i båthavn som administreres av båtforening tilsluttet KNBF – utførelse av dugnadsarbeid for båtforening som er tilsluttet KNBF- deltagelse i arrangement som avholdes i regi av båtforening som er tilsluttet KNBF. Forsikringen gjelder også til fordel for personer som ledsager medlemmet i forbindelse med opphold/besøk, dugnad og/eller arrangement som nevnt over. Forsikringen gjelder i båthavn som administreres av båtforening som er tilsluttet KNBF og på båtforeningens geografisk avgrensede område på land. Forsikringen gjelder ikke om bord i båt.»

Fordeler for båtforeninger i Tryg Forsikring: 

  • Styreansvar for kr. 500.000 pr . styremedlem med fast pris kr .1000
  • Kaskoforsikring på flytebrygger.

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) har valgt Tryg som samarbeidspartner på forsikring. Det betyr at forsikringer du kjøper gjennom Norske Sjø, nå er i Tryg.

Les mer om forsikringen