Foreninger som har problemer eller utfordringer er velkomne til å kontakte vårt sekretariat. Sekretariatet og våre tillitsvalgte har et bredt kunnskapsområde. Dersom vi ikke kan gi hjelp umiddelbart, formidler vi kontakt til en av våre fagutvalg eller tillitsvalgte i en av våre 380 medlemsforeninger.

KNBF bistår medlemsforeninger med maritim veiledning etter behov innenfor følgende områdene:

  • Momskompensasjon
  • Innkjøpsrådgiving havneanlegg
  • Juridisk bistand
  • Forlatte fritidsbåter (Båtadvokaten har utarbeidet retningslinjer her)
  • Årsmøteveileder
  • Miljørådgiving/Avfallsplan
  • Registrering i Brønnøysund (BRREG)
  • Havnesikkerhet/utbygging
  • Forsikring båt/havn