For å bidra til økt trygghet for våre medlemmer har vi inngått en ny avtale med Telenor Kystradio. Kystradioen drifter og opererer kystradiotjenesten i Norge, og er en vesentlig del av Norges beredskap til sjøs.

Rabatterte webkurs for VHF/SRC- og LRC sertifikat, fra Telenor kystradio til medlemmer av KNBF.

Telenor kystradio har gjennom over 100 år bidratt til økt trygghet på havet, og har i dag et svært nært operativt samarbeid med Hovedredningssentralene og SAR- enheter som Redningstjenesten. Som registrert innehaver av fritidsbåtlisens får du et eget unikt kallesignal. Husk at minimum en ansvarlig person om bord må inneha gyldig radiosertifikat for å kunne benytte VHF.

Med VHF-radio om bord får du ikke bare en tryggere seilas, men du inngår også som en svært viktig brikke i den totale beredskapen til Norges maritime redningstjeneste

Produktene som er rabattert er:

  • Sertifikat+Lisens WEBKURS SRC (VHF)
  • Sertifikat WEBKURS SRC (VHF)
  • Sertifikat WEBKURS LRC

SLIK BENYTTER DU DEG AV MEDLEMSFORDELEN