HVOR KAN JEG FINNE MER MILJØINFORMASJON?

PRAKTISKE HÅNDBØKER:

Miljøleksikon. Energi, helse, natur, økologi.
NKI. Oslo 1996.

100 ting du kan gjøre for å redde verden …
J. Tell. Versal Forlag. Oslo 2007.

Litt grønnere. 365 ting man kan gjøre for miljøet.
J.M. Stensersens Forlag. Oslo 2007.

50 måter å redde verden på.
A. Vargel. J.M. Stenersens Forlag. Oslo 2005.

Miljøatlas. Analyser og løsninger.
Spartacus Forlag. Oslo 2009.

NaturligVis. Håndbok for en miljøvennlig hverdag.
Gyldendal Norsk Forlag. Oslo 1996.

Miljøstiftelsen Bellona 20 år. Utslipp. En tegneserieantologi.
Vega Forlag. Oslo 2006.

For bare stumpene. Maritime ord og uttrykk.
J. Winge. NKS-forlaget. Oslo 2001.

DYBDEFAGLIG LITTERATUR:

Rough Guide om klimaendringer.
Symptomene. Forskningen. Løsningene.

R. Henson. NKI-forlaget. Oslo 2007.

Miljøvernet i går, i dag og i morgen.
M. Norderhaug. Akademisk Forlag. Trondheim 2002.

Klima for alle pengene.
Klimapolitikk – økonomisk risko for Norge?

Ø. Noreng m.fl . Universitetsforlaget. Oslo 1998.

Samfunnsperspektiver på miljø og utvikling.
T.A. Benjaminsen m.fl . Universitetsforlaget. Oslo 2002.

Natur – Miljø – Samfunn.
Miljøproblemer i et tverrfaglig perspektiv.

B. Baklien. TANO. Oslo 1995.

Norsk natur – Farvel? En illustrert historie.
B. Berntsen m.fl . Unipub 2008.

Indre Oslofjord. Natur og miljø.
K. Baalsrud m.fl . Fagrådet for vann- og avløpsteknisk samarbeid i indre Oslofjord. Oslo 2002.

Husk alltid redningsvest!

GODE NETTSIDER:

http://www.miljodirektoratet.no
http://www.regjeringen.no/no/dep/kld/id668/
http://www.miljovernforbundet.no
http://www.greenpeace.no
http://www.bellona.no
http://www.matportalen.no
http://www.veolia.no
http://www.frifo.no
http://www.naturbase.no

Aktuelt lovverk

  • Forurensningsloven (med forskrifter) Avfallsforskriften sentral
  • Miljøvernloven
  • Produktkontrolloven
  • Friluftsloven
  • Lokale renovasjonsforskrifter

Alle lovene finner du på http://www.lovdata.no