Miljø ombord

NOEN GODE MILJØRÅD:

 • Velg miljøvennlige produkter
 • Ta vare på avfallet – kast det på forsvarlig vis
 • Kildesorter så mye som mulig
 • Tøm toalettet på tømmestasjoner i havnene
 • Finn den optimale hastighet (miljøfart) for din båt – spar drivstoff og miljøet
 • Skulle du få olje- eller drivstofflekkasje – prøv å samle opp det som er mulig og lever avfallet som farlig avfall.

Diesel og oljesøl

 • Bruk absorberende materiale som kan suge opp søl av olje – både på land, i båten og i vannet.
 • Bruk en oljesugepute i bunnen av båten for å hindre at olje blir lenset på sjøen. Etter bruk skal oljesugeputen, oljefiller og lignende tilsølte ting leveres til godkjent mottak.
 • Ved større lekkasje, meld fra til brannvesenet.

«FJORTISER» I BÅT
Fjortisen er ofte seg selv nok. Hvem har vel ikke opplevd det? Når junior eller datter tar jolla fatt er det viktig å ha avtalt noen spilleregler. Innarbeid godt sjømannskap og gode miljøholdninger for å hindre:

 • Ubehagelige bølger for andre
 • Unødvendig støy
 • Unødvendig risiko for eget og andres liv og helse

Husk at du som forelder er ansvarlig for fjortisens båtbruk – også om det skjer en ulykke. Du kan bli bøtelagt hvis «fjortisen» bruker en jolle med større motor enn 10 hk eller som kan gå fortere enn 10 knop.

På tur i ferskvann – spesielle hensyn

TOALETT
Innsjøer og vassdrag er ekstra følsomme for miljøforurensning. Det er derfor mye strengere krav til tømming av båttoalett i vassdrag og ferskvann. Det er totalforbud med tømming av toalett i ferskvann.

UNNGÅ BUNNSTOFF
Du trenger ikke bruke bunnsto i ferskvann. Rur og blåskjell fi nnes ikke her. Noe algevekst i form av slim kan forekomme. Hvis dette er et problem, vask båten regelmessig. En glatt (polert) overfl ate kan også være et alternativ.