Hvorfor engasjerer KNBF seg i miljøarbeidet?

Som landets største interesseorganisasjon for båtfolk fi nner vi det helt naturlig å ta vår del av miljøansvaret. KNBF har alltid vært et seriøst og fremtidsrettet forbund. Det er et mål å bidra til samfunnsnyttig innsats – også på miljøsiden. KNBF var tidlig ute med etablering av miljøboder i båtforeninger. Siden har vi kjørt miljøkampanjer, og bidratt til utlegging av overnattingsbøyer i ut havner for å spare sårbar havbunn. Endringer i forurensnings forskriften har satt fokus på avfalls planer for båthavner, noe KNBF har fulgt opp gjennom forslag og maler for dette arbeidet. Alle miljøtiltak inngår i KNBFs miljøplattform. Figuren viser Bøya som brukes i KNBF bøyeprosjekt.

HMS-arbeid er viktig

HMS står for Helse – Miljø – Sikkerhet. For medlemsforeningene gjelder dette først og fremst i forhold til alt arbeid i havna. Alt vi
foretar oss i havna skal skje på en forsvarlig måte. Enhver båtforening bør ha som mål og utarbeide sin egen HMS – håndbok. KNBF har igangsatt et HMS – prosjekt som skal ende opp med HMS – mal.

Denne skal alle båtforeninger kunne bruke som en veileder i sitt arbeid for å trygge nettopp Helse – Miljø – Sikkerhet. HMS – arbeid bør være en naturlig del av alle aktiviteter i enhver båt forening. Denne miljøveilederen vil inngå som en naturlig del av HMS– dokumentasjonen i enhver båtforening.

HMS-arbeid i KNBFs medlemsforeninger

  • Internkontroll
  • Kartlegging og vurdering av risiko
  • Målsetting
  • Handlingsplan
  • Lover, forskrifter og vedtekter
  • Rutiner og sjekklister
  • Dokumentasjon