Det er viktig at du som båteier tenker miljø og tar riktige miljøvalg gjennom hele året.