Båtlivets miljøregnskap

RIKTIG MILJØVALGMILJØGEVINST
Miljøvennlige produkter ➡️Mindre miljøgifter
Oppsamlingskum på spyleplass ➡️Mindre giftutslipp
Optimal økonomifart ➡️Lavere drivstofforbruk
Kildesortering av avfall➡️Mindre forurensning/ forsøpling
Ny miljøvennlig motor ➡️Mindre CO2-utslipp

Alle må bidra

Hvis alle bidrar litt, blir den samlede miljøgevinsten stor. Hvor kan du bidra?