Miljøveilederen

ET BEDRE BÅTLIV På naturens premisser

En miljøveileder for deg med båt

Denne miljøveilederen er skrevet for deg som bruker båten til rekreasjon og maritime friluftsopplevelser enten du er:

  • Båteier
  • Mannskap
  • Tillitsvalgt i båtforeningen
  • Driver båtførerkurs
  • Driver sjøvettopplæring
  • Eller bare holder til ved sjøen

Hvorfor en maritim miljøveileder?

KNBF arbeider etter mottoet «For et bedre båtliv». Vi ønsker å bidra til en tryggere fremtid gjennom et miljøvennlig båtliv. Vi ønsker å bidra til en bærekraftig utvikling. Alle som søker rekreasjon ved sjøen skal ha kjennskap til gode miljøvalg. Jo flere som er med og tar miljøriktige beslutninger, desto bedre for naturen vi lever i. Vi må få fl est mulige båtbrukere til å leve opp til uttalelsen fra James Irwin. Denne veilederen er skrevet til deg og alle andre som tar del i det gode friluftslivet ved sjøen.

Vi håper du vil ta din del av ansvaret.
Vi skal ta vårt.

Miljøarbeid

LES MER HER

Avfallsplan

LES MER HER

Miljøutfordringer

LES MER HER

Miljøkalender

LES MER HER

Båtpussen

LES MER HER

Farlig avfall

LES MER HER

Når vi i denne veilederen bruker begrepet sjøen mener vi like mye fjorden eller innsjøen.

«Romfarten har lært oss å vise aktsomhet for jorda. Vi har sett den fra lang avstand – vi har sett den fra månen. Vi forstår at jorda er noe spesielt. Vi har lært oss at jorda er det eneste naturlige hjem som vi kjenner for mennesket og at vi burde beskytte den bedre.»

James Irwin,
besetningsmedlem Apollo 15, 1969

Båthavna

LES MER HER

Følsom natur

LES MER HER

Allemannsretten

LES MER HER

Miljø ombord

LES MER HER

Miljøregnskap

LES MER HER

Strandryddedagen

LES MER HER

Utrangerte båter

LES MER HER

Mer informasjon

LES MER HER

Ta utfordringen!

LES MER HER