Tiltak er viktig for å nå målet. KNBF har allerede iverksatt en rekke tiltak for å komme i dialog med Byrådet, dessverre uten hell. Så langt har vi kun fått innpass til et svært kort orienteringsmøte på sekretariatsplan.

Vi har gjentatte ganger prøvet å komme i dialog med Byrådsleder uten hell. Nå blir dessverre tiltakene av mer formell art. Her vil du få innsikt i dette.