Tiltak er viktig for å nå målet. KNBF har allerede iverksatt en rekke tiltak for å komme i dialog med Byrådet, dessverre uten hell. Så langt har vi kun fått innpass til et svært kort orienteringsmøte på sekretariatsplan.

Vi har gjentatte ganger prøvet å komme i dialog med Byrådsleder uten hell. Nå blir dessverre tiltakene av mer formell art. Her vil du få innsikt i dette.

Bestumkilen – Veien videre

I rollen som Generalsekretær i Båtforbundet (KNBF) mottar Stig Hvide Smith utallige henvendelser fra frustrerte [...]

Folkeaksjonen for bevaring av båtlivet i Oslofjorden

En folkeaksjon har blitt opprettet av båtforeninger og båtfolk i Oslo-området på grunn av den [...]

Brev til Byrådsavdelingen

OMRÅDEREGULERINGSPLAN SKØYEN – BEMERKNINGER TIL PLANBEHANDLINGEN – VARSEL OM SØKSMÅL