Forbundets formenn og presidenter gjennom 100 år

Periode Navn Født
1911 – 1914 Oberst Eivind Steenstrup 1850
1914 – 1916 Direktør Johan Wesmann 1870
1916 – 1919 Skipsreder Ivar An. Christensen 1868
1919 – 1923 Ingeniør Andreas Falkenberg 1875
1923 – 1926 Fabrikkeier Hans Bernt F. Fasmer 1875
1926 – 1938 Marinekaptein Otto Henrik Meylænder Børresen 1885
1939 – 1950 Ingen kjent aktivitet grunnet annen verdenskrig  
1950 – 1952 Havnefogd Ivar Andrè Helgen 1920
1952 – 1959 Lege Inge Johan Werner 1917
1959 – 1963 Overingeniør Samuel Storm Riise 1921
1963 – 1965 Halvdan Gade 1898
1965 – 1967 Provisor Axel Hopstock 1921
1967 – 1971 Arne Midtvåge 1921
1971 – 1977 Tolder Adolf Theien 1922
1977 – 1983 Stasjonsbetjent Edvard Eliassen 1925
1983 – 1985 Disponent Einar Berntsen 1934
1985 – 1994 Skoleinspektør Arvid Myrmell 1940
1994 – 2000 Ingeniør Bjørn Iddeng 1930
2000 – 2004 Sivilingeniør Torleif Jørgensen 1932
2004 – 2012 Advokat Steinar Glimsholt 1958

2012 – 2015

Kai Schøne 1950

2015 – 2021

Egil Kristian Olsen 1950

2021 – 2022

Jan-Inge Kleppevik 1951
2022 –  Bjørn Ydse 1952