Forbundets æresmedlemmer

Æresmedlemskap i KNBF er forbundets høyeste utmerkelse og kan tildeles for særdeles lang og tro tjeneste i forbundets virke. Ordningen ble innstiftet i 1979 og tildeles av Båttinget. Maksimalt 5 personer kan inneha æresmedlemskap samtidig. Kun gjenlevende æresmedlemmer (så langt vi kjenner til) vises i oversikten.

Når Navn Medlemsforening / Stilling
1996 HKH Kronprins Haakon
2008 Torleif Jørgensen Harstad Båtforening
2014 Steinar H. Glimsholt| Holmen Motorbåtforening
2022 Jan-Inge Kleppevik Kleppe Båtlag

Forbundets Hederstegn

KNBF Hederstegn er forbundets nest høyeste utmerkelse og tildeles for meget lang og tro tjeneste i forbundets virke. Ordningen ble innstiftet i 1973 og tildeles av Forbundsstyret. Maksimalt 21 personer kan inneha Hederstegn samtidig.

1975 Adolf Theien Drøbak Båtforening
1975 Arne Norberg Kristiansand Motorbåtklubb
1977 Edvard Eliassen Sandefjord Motorbåtforening
Jens Flakstad Horten Motorbåtforening
Ragnar Smørsteen Pluggen Båtforening
Kai Otto Hansen Sjøsport
1978 Svend Nylander Svenska Båtunionen
1979 Asbjørn B. Bergersen Skarpsno Baatforening
1981 Knut Torp Skarpsno Baatforening
1983 Knut Ødegård Trondheim Baatforening
1988 Jean Pierre Stehen Konsulent KNMF
1990 Yngvar Michelsen Moss Motorbåtforening
1992 Arvid Myrmell Os Båtklubb
Svein Beheim Backe KNMF Sport
1994 Erik Bråthen KNMF Sport
1996 Harald Halvorsen KNMF Sport
1997 H. K. H. Kronprins Haakon
1998 Arna Marie Wikdal Forretningsfører KNBF
2006 Torleif Jørgensen Harstad Båtforening
2008 Jan Syvertsen Generalsekretær KNBF
2012 Steinar H. Glimsholt Holmen Motorbåtforening
2014 Hege Reimertz Lunde Organisasjonskonsulent
2014 Olaf Hjelmeland Trondheim Båtforening
2014 Oddleiv Torsvik Ørnes Båtforening
2016 Jan-Inge Kleppevik Kleppe Båtlag
2018 Birger Schjølberg Bodø Båtforening
2018 Jørg Eyolf Fagerhaug Hordvikhavn Båtlag
2018 Asbjørn Sandbakk Harstad Båtforening
2018 Jan Siiger Larsen Holmlia Båtforening
2022 Magnus Vabø Draugen MBF