KNBFs virksomhet reguleres av vedtekter og styrende dokumenter. Vedtektene omhandler KNBFs formål, organisering og formalia. Den daglige virksomheten er regulert i styrende dokumenter.

De gjeldende vedtektene ble vedtatt på ordinært Båtting Bergen 2022.

Last ned vedtekter