Ansvar for dine personlige opplysninger

Kongelig Norsk Båtforbund (KNBF) arbeider for å ivareta ditt personvern når du benytter deg av våre tjenester. Når vi samler inn personopplysninger som er nødvendige for å gjennomføre en avtale, eller et oppdrag fra deg, vil vi be om et samtykke. KNBF behandler opplysninger om deg i henhold til personopplysningsloven, og eventuelle andre relevante lover.

Hvilke personopplysninger samler vi inn?

  • Personopplysningene dine får vi direkte fra deg når du melder deg inn, eller bestiller medlemsartikler eller tjenester.
  • Opplysninger om din identitet: Navn, adresse,fødselsdato (kun for de yngre enn 25 år), telefonnummer, e-postadresse.
  • Andre opplysninger, som f. eks. opplysninger om roller du har i KNBF og annen informasjon som er relatert til medlemskap og aktivitet, kursdeltakelse, forsikring i Norske Sjø og kjøp av medlemsartikler.
  • KNBF behandler også opplysninger i forbindelse med betalingskrav, utbetaling av reiseregninger og tilbakebetalinger. Disse opplysningene oppbevares i henhold til relevant norsk lovgivning.

Behandling av dine personopplysninger

  • Formålet med innsamling av personopplysninger er primært å kunne dokumentere medlemskap i organisasjonen, samt å forenkle KNBF sin egen administrasjon av medlemskap. I praksis dreier dette seg om:
  • Verifisering av medlemmer
  • Administrasjon av personlige og kollektive medlemmer og deres tilknytning til medlemsforeninger
  • Fakturering av medlemsavgift og kjøp av medlemsartikler.
  • Gi deg løpende informasjon om aktiviteter og fordeler knyttet til ditt medlemskap, sende deg nyhetsbrev, å kunne kontakte deg i forbindelse med påmelding, avmelding og deltakelse på våre kurs og andre arrangement
  • Behandle henvendelser fra deg

Hvem har tilgang til dine personlige opplysninger?

KNBF er ansvarlig for behandling av dine personopplysninger. Medlemsdatabasen vedlikeholdes i Havneweb, et system levert av Styringsystemer AS. Tilgang til dine personopplysninger er begrenset til ansatte og tillitsvalgte som har et tjenestelig behov. Alle våre ansatte har taushetsplikt om alt vedrørende ditt medlemskap, unntatt i forhold til tillitsvalgte i din egen båtforening, dersom du er kollektivt medlem. Lønn og regnskap utføres i systemet Power Office, og behandles av KNBFs ansatte og regnskapsfører EM Accounting AS. Medlemsbladet «Fritidsbåten» (6 sider) sendes ut via «Båtens Verden». «Båtens Verden» har ingen rettigheter til bruk av dataene utover utsending av medlemsblad.

Medlemmer som ønsker forsikringstjeneste samtykker om behandling av personlige opplysninger hos Norske Sjø. Det stilles samme krav til sikkerhet og konfidensialitet hos våre eksterne leverandører som hos oss selv. KNBF benytter, i likhet med andre organisasjoner, ulike leverandører for å levere tjenestene vi tilbyr. Slike tredjepartsleverandører kan få ansvar for å behandle personopplysninger i den grad det er relevant for oppdraget. Vi gir ikke fra oss opplysninger om deg til andre parter med mindre slik utlevering er lovbestemt, nødvendig for å oppfylle en avtale med deg, eller for å fremholde et krav mot deg.

Dine rettigheter

Vi sender til deg et samtykkeskjema ved innmelding og vi ber om å sende oss tilbakemelding med fullført samtykke. Reservering av e-post og postadresse fører til utmelding av personlig medlemskap pga. Manglende informasjon for fakturering av medlemskontingent. Vi vil bare beholde opplysningene dine så lenge du er medlem hos oss. Vi kan ikke fjerne opplysningene dine dersom det finnes legitim årsak til å beholde dem, som f.eks. uoppgjort gjeld eller du fortsatt har formelle verv eller oppgaver i organisasjonen. Du har rett til å be om informasjon om personlige opplysningene vi oppbevarer om deg, du kan be om at opplysningene rettes eller fjernes. Du kan få tilgang til dine personopplysninger hos oss når som helst. De aller fleste av disse opplysningene finner du gjennom Min Side https://minside.knbf.no/choo/members. For å få tilgang til andre opplysninger som vi har registret på deg, eller om du har spørsmål om vår behandling av personopplysninger, kan du ta kontakt med oss ved å sende en e-post til eller ved å sende oss et brev til Kongelig Norsk Båtforbund, Frydenbergveien 46 b,0575 Oslo.

Vi ber om å registrere samtykke under kontaktinformasjon ved innmelding på Min Side eller sende oss samtykke per post til Kongelig Norsk Båtforbund, Frydenbergveien 46 b,0575 Oslo eller e-post til post@knbf.no

Vi ber deg om å sende oss et samtykke med tekst under:

Jeg samtykker i å:
Registrere personlige opplysninger JA/NEI
Motta påminnelser per e-post JA/NEI
Motta påminnelser på sms JA/NEI