Velkommen om bord i Region Nordland!

Her legger vi ut informasjon om aktiviteter og arrangementer i KNBF-regi, eller der KNBF deltar. Informasjon som kun er aktuell for regionen, slik som sted og dato for styre- og årsmøter, vil også bli lagt ut her.

Regionstyret Medlemsforeninger Møteprotokoller

Regionstyret

Jan Erik Johansen
Regionleder

416 23 116

leder.nordland@knbf.no

Svein Fredriksen
Nestleder

915 68 777

nestleder.nordland@KNBF.no

Hugo Hansen
Revisor

482 44 921

kasserer.nordland@KNBF.no

Einar Jensen
Kasserer

907 31 105

kasserer.nordland@KNBF.no

Ole-Gustav Årnes
Styremedlem

908 33 820

styremedlem1.nordland@KNBF.no

Torleif Rendal
Styremedlem

913 04 160

styremedlem2.nordland@KNBF.no

Thomas Trones
Styremedlem

907 31 105

styremedlem3.nordland@KNBF.no

Ingvald Eriksen
1. varamedlem

918 95 236

varamedlem1.nordland@KNBF.no

Anita Toftesund
REVISOR

Leif Gunnarsen
Valgkomite