Velkommen om bord i Region Nordvest!

Her legger vi ut informasjon om aktiviteter og arrangementer i KNBF-regi, eller der KNBF deltar. Informasjon som kun er aktuell for regionen, slik som sted og dato for styre- og årsmøter, vil også bli lagt ut her.

Regionstyret Medlemsforeninger Møteprotokoller

Regionstyret

Idar Krumsvik
Regionleder

idarkru@online.no
957 88 341

Johannes Strand
Nestleder

Johs.strand@gmail.com
901 92 187

Odd Terje Heimen
Styremedlem

otheimen@gmail.com

911 35 171

Nils Egil Sanden
Varamann

nils.sanden@mimer.no

913 20 284

Jan Karsten Schølberg
Kasserer

jan.karsten.schjolberg@gjemnes.kommune.no
950 34 988

Terje Kirkeland
Styremedlem

terjekirkeland@yahoo.no
416 70 967

Helge Martin Austnes
Varamann

austnesh@gmail.com

91753105