Velkommen om bord i Region Øst!

Region Øst omfatter fylkene Oslo, Viken, Innlandet og Vestfold og Telemark. Her vil vi legge ut informasjon om aktiviteter og arrangementer i KNBF-regi, eller der KNBF deltar. Informasjon som kun er aktuell for regionen, slik som sted og dato for styre- og årsmøter, vil også bli lagt ut her. I tillegg legger vi ut nyhetsbrev som går til hele medlemsmassen.

Regionstyret Medlemsforeninger Møteprotokoller

Regionstyret

Helge A. Karlsen
Regionleder

leder.ost@knbf.no

916 75 754

Harald Helgheim
Nestleder

nestleder.ost@knbf.no
926 20 695

Lisbeth åsgård Meidell
Sekretær

lisbethasgard@gmail.com

472 53 693

Espen Fornes Berg
Kasserer

espenbe@viken.no
40412618

Steinar Gullvåg
Styremedlem

steigull@hotmail.com

951 23 925

Bernt Eriksen
Styremedlem

Styremedlem2.Ost@KNBF.no

414 79 081

Seinar Kjellevold
Styremedlem

steinar@kjellevold.no
454 00 800

Magne Elvik
Varamedlem 1

magelvi@online.no
908 18 141

Nils Jacob Mortensen
Varamedlem 2

km-morte@online.no
926 88 618