Velkommen om bord i Region Sør!

Region Sør omfatter Aust-Agder, Vest-Agder og Rogaland. Her vil vi legge ut informasjon om aktiviteter og arrangementer i KNBF-regi, eller der KNBF deltar. Informasjon som kun er aktuell for regionen, slik som sted og dato for styre- og årsmøter, vil også bli lagt ut her.

Regionstyret Medlemsforeninger Møteprotokoller

Regionstyret

Tor Rune Bergsagel
Regionleder

leder.sor@knbf.no
900 84 906

Rolf Frafjord
Nestleder/Sekretær

nestleder.Sor@KNBF.no
974 21 840

Leif Jørgen Klavenes
Kasserer

kasserer.sor@knbf.no
906 22 117

Paul Tangen

paultangen51@gmail.com

472 36 378

Arne Christensen

arne.christensen@lyse.net

907 93 636

John Søren Falnes

falnes@falnes.no